tirsdag 29. september 2009

Navn i stein

Sjøfarende folk på Esøya gjennom århundrene.


Heinz Kusch skal på medlemsmøtet i DIS-Salten Slektshistorielag torsdag 1. oktober snakke om nordlandskystens største gjestebok – Esøya. Heinz har en rekke interessante bilder med sjøfarendes initialer, navn & årstall.

Esøya ligger i Vevelstad kommune, på sørvest-sida av Hamnøya, lengst mot sør i Hamnsundet. Her har det fra gammel tid blitt tatt ut kleberstein til kirkebygg & til produksjon av steinkar. Her er det blant annet tatt ut stein til bygging av Tjøtta kirke, St. Knuts kirke på Tilrem & domkirken i Trondheim. Driften foregikk i middelalderen.

Så sent som på 1800-tallet ble det tatt ut en prøvelast til Nidarosdomen i Trondheim. Spor fra bruddet vises fortsatt. Nordsida av Esøya blir kalt kystens største gjestebok.

I den løse klebersteinen finner vi tusenvis av navnetrekk ritet inn i fjellet av sjøfolk som har søkt nødhavn fra 1600-tallet & frem til vår tid. Esøya er nordlandskystens største gjestebok. På øya finnes også runeskrift fra 1100-tallet.

I 1095 var det kongebesøk i Hamn. Kong Magnus Berrføtt & hans følge overrumplet motstandsfolk med Tore Steigar i spissen. De flyktet på land i Hamn. Det endte med et slag mellom kongens menn & opprørerne. Tore fra Steigar & hans svigersønn Egil ble hengt på øya Vomma. Denne øya er godt synlig i landskapet. Sagnet sier at de ble gravlagt på Esøya.
All fotos tatt av Heinz Kusch / Pia Lidvall.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar