onsdag 9. september 2009

Snublet i innspurten

Kvandalslekt fra Salten er tittelen på ei slektsbok som Gudmund Solstad fra Fosnavåg har laget. Jeg har tidligere lest hans artikler i Saltstraumboka 2008, & så fram til å lese i denne boka på et ukjent antall sider. Dessverre har Solstad snublet i innspurten. Det er synd for det går lang tid mellom hver oppdatering av slike omfattende bøker.

Slektsboka starter med en 14 siders artikkel om valg av metode, innsamling av data, m.v. før han går over i å beskrive Kvandalen & slekta derfra. Innimellom kommer utdrag av jektefarhefter Solstad tidligere har gitt ut, samt informasjon om familien på Knaplund (i Saltstraumen) der han sjøl kommer fra. Forfatteren skal få pluss for å beregne gjennomsnittsalderen i tre generasjonen (dvs ikke medtatt de som døde som liten). Jeg har tvilt meg fram til at dette er en ok innledningsartikkel som flere enn slekta har litt interesse for. Sjøl er jeg i slekt med de fleste i boka gjennom anen Karel Kneese fra Saltstraumen, men jeg regner meg ikke med i målgruppa for denne slektsboka.

Mye å sette fingeren på.
I slektsrapportene er det mange ting som kunne vært forbedret. Fortløpende sidenummerering t.d. for lettere å finne fram. Etter innledningen på 14 sider kommer flere bolker som alle starter med side 1. Bolkene er - så langt jeg skjønner på hhv: 1, 1, 1, 1, 13, 7, 67 & 14 sider. Helt til slutt kommer en bolk som starter på side 19 (!) & slutter på side 90. Jeg har ikke summert sidetallet.

Det virker som at rapportene er laget i Embla Familie & Slekt. Jeg kjenner ikke programmet & de fontene som eventuelt følger med, men Solstad har valgt å bruke en meget uleselig fonttype med ekstra swung. Når navn settes i bold/fetskrift blir mange navn uleselig, t.d. Ilmork der de tre første bokstavene flyter sammen.

En del automatisk rapportuttrykk virker … snålt:
”Han ble beskrevet som Kom fra Meløy” – hvorfor ikke ”Han kom fra Meløy”?
”Han ble beskrevet som Bjørngården punj Fjell”.
”Han ble gravlagt «Omkom trolig på havet i 1750»”
– alle tre dømer fra side 6 (en av dem).

Fødested oppgis flere steder som Punj Fjell. For utenbygds folk må en tro at Punj er et stedsnavn. Jeg tviler på at dere finner det på kartet. En bedre gjengivelse er ”punj Fjell” med bruk av apostrof ” foran & bak for å vise at dette er et sitat eller uttrykk. Eventuelt bruke ”på Fjell” uten apostrof. Punj betyr på saltendialekt oppunder:
”Kem é du punj?” – dvs ”hvem er dine foreldre?”

Skriften & manglende sluttbehandling gjør at denne slektsboka leveres raskt tilbake til biblioteket. Synd at så mange timers arbeide nesten blir … ja, jeg sier ikke mer.
. . . . . . . .
Kvandalen ligger i tidligere Skjerstad kommune (nå i Bodø) rett sør for Fauske sentrum, på andre siden av Skjerstadfjorden. Merk at kartverket skriver Kvanndalen - med to n-er.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar