fredag 18. september 2009

Barnelova & slektsforskning

1. januar 2009 trådte i kraft en ny paragraf i barnelova om medmorskap til et barn. Den nye § 4a skal ivareta barn i lesbiske familier. Et formål jeg har full forståelse for. Men paragrafens andre ledd er rystende lesning. Et barn skal ikke kunne ha en far, dersom ei kvinne lever i medmorskap med barnets biologiske mor.

Alle barn har en far, & ei mor, det er rein biologi. Men jeg kan ikke med beste vilje forstå at det norske Stortinget i lovs form skal bestemme at et barn i enkelte lesbiske parforhold ikke har en far.
Lov om barn & foreldre (barnelova).

§ 4a. Medmorskap til barnet
Som medmor til barnet skal reknast moras kvinnelige ektefelle eller sambuar, dersom medmorskapen følgjer av ekteskap, vedgåing eller dom.

Eit barn kan ikkje ha både ein far & ei medmor.

Føyd til med lov 27 juni 2008 nr. 53 (i kraft 1 jan 2009, etter res. 27 juni 2008 nr. 745).
Vi slektsforskere vet at kompliserte familieforhold er vanlige. Historiker Alan Hutchinson sa en gang - da han presenterte Gård & slekt i Saltdal - at på gårdene kunne en ha opptil fire typer barn: våre barn, mine barn, dine barn & ingens barn. Den siste gruppen var barn av det første parforholdet der dødsfall, gjengifte, dødsfall & gjengifte gjorde at ingen av disse barnas foreldre levde. Men de hadde en far like sikkert som de hadde ei mor - engang.

Det vil være uheldig for framtidas slektsforskere - men enda mye mer for det barnet som "ikke har en far" - at loven forblir stående på dette punkt.

Nå har den kjente debattant Nina Karin Monsen stevnet staten for retten, i hovedsak på grunn av endringer i ekteskapsloven. Det er godt at noen tør fremme upopulære synspunkter:
Mister rett til far
- Vi kan ikke akseptere at barn mister rett til far i norsk ekteskap. Om vi ikke vinner fram i norsk rettsvesen, anker vi videre til FNs menneskerettighetskomité, har Nina Karin Monsen uttalt.

2 kommentarer:

  1. Det er jo absolutt tåpelig alle mennesker har en biologisk far og en biologisk mor og det er ikke noe vi mennesker kan styre over i det hele tatt.

    SvarSlett
  2. Nei, det kan ikkje vere rett å nekte et barn kjennskap til sin biologiske far. Alle må jobbe med å akseptere seg sjøl. Og det biologiske opphavet vil alltid vere der, uansett korleis familiesituasjonen ellers er.
    Du skal heidre din mor og din far! Det er et fundament for å akseptere seg sjøl.

    SvarSlett