søndag 25. januar 2009

Ulrick Riedl fra Tjekkoslovakiet


I slutten av 1890-årene & første halvdel av 1900-tallet kom det mange handelsmenn til Bodø, også utenlanske. Ulrick Erhard Riedl 1865-1942 var en av dem.

Ulrick Riedls støtte på Bodø kirkegård står det at han kom fra Tjekkoslovakiet. Etter han brukes fortsatt ordet Riedlskogen om en tidligere trerik eiendom. Huset hans i Parkveien 46 er et prakthus i sveitserstil, nå fredet av antikvariske myndigheter.

Riedl var døvstum. I Storgata 34 - krysset med Havnegata - hadde han sin kioskforretning. Når kundene kom inn i kioskens hans måtte de skrive på ei blokk hva de skulle kjøpe. Han hadde noe både for barn – & voksne. M. Tjærandsen reise sin gård på det stedet etter 1945.

Riedl var en foretaksom person. Han ga ut postkort på eget forlag, mange med fotos av byfotograf Helgesen, & noen med de populære tegninger av hus & steder arrangert kunstnerisk på forsida. I kirkeboka står det ved dattera Marie Barbaras dåp i 1897 at Riedl hadde tittelen boghandler.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar