tirsdag 27. januar 2009

Desken i arbeid - del 2

Sluttspurten er alltid hektisk når et nytt nr av Salten Slekt skal i trykken. Disponering av artiklene er viktig, resultatet skal bli en pen publikasjon uten for store kostnader. Til dømes bør artikler med sidetall delelig på to starte på en partall side. Da slutter den på en oddetallside & det blir rene oppslag: En firesiders artikkel kan kopieres til to A4 sider uten stort møye for de som seinere ønsker det.

Sider med fargebilder bør trykkes på motstående sider. Det betyr at side 6 & side 31 trykkes på samme A4-ark før de sorteres, falses & stiftes. Derfor lager jeg en enkel figur i Excel & fordeler artiklene, først fra side 1 til 36, deretter fra midten & motsatt vei fra side 19 til 36. Ved å avmerke hvilke sider som har fargebilder prøver jeg å få dem til å møtes mest mulig. Det blir et puslespill som må legges noen ganger før det går opp. Til neste hefte ser det brukbart ut.

Fargekopier koster det samme, uansett hvor mange bilder det er på de to motstående sidene. Dermed halveres kostnadene når vi tar slike hensyn. I tillegg leveres alle sidene i to sett full A4. Ved kopiering forminskes de til ca 70 % - A4 blir til A5. Trykkeren vår kopierer forresten alt dobbelt på A3 sider som kuttes i to til A4 før falsing. Dermed er fargekostnaden redusert med hele 75 %.

Pr i dag gjenstår fire sider å lage, nå er det virkelig hektisk på desken.
Les også del 1.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar