søndag 11. januar 2009

Finlandsflykninger i Beiarn 1940

Vinterkrigen 1939/40 mellom Russland & Finland engasjerte & berørte oss nordmenn. Store flyktningestrømmer kom til vårt land, både mat, tepper & medisiner ble sendt til Finland. På finske kirkegårder er det to epoker der krigsgraver er markert med store minnesteiner - borgerkrigen i 1918 mellom de røde & de hvite, samt vinterkrigen mot russerne.

Til Norge kom det mange flyktninger, faktisk helt til den litt avsides, veiløse bygda Beiarn kom det ei finsk mor med ni barn. Flyktningefamilien bodde i Beiarn et par måneder vårvinteren 1940. I årbok for Beiarn skriver Sussi H. Gabrielsen historien om evakuering fra krigshandlingene i nord, oppholdet i norsk kultur & den hastige reisen til Sverige når vårt land ble trukket inn i krigen.

Bygdebokkomiteen har sågar fått kontakt med noen av de gjenlevende barna som nå bor i Finland & Sverige, & kan fortelle hvordan det gikk med dem. Slike historier må finnes det flere av. Men hvor ?

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar