tirsdag 20. januar 2009

Desken i arbeid

To ganger i året gir vi i DIS-Salten Slektshistorielag ut et medlemsblad. I februar inneholder det årsmeldinga, som jeg omtalte litt her. I oktober skal det informeres om den forestående slektsforskerdagen - SFD - siste lørdag i måneden. Dermed utgis bladet i tilknytning til arrangementer vi skal informere medlemmene om, & vi rasjonaliserer portoutgiftene. E-mail har ikke helt erstattet Snailmail.

Salten Slekt skal være på 36 sider, dvs maksimalt 36 sider i A5 format. Flere grunner for det. Falsemaskinen vi benytter tar maksimalt ti A4 ark (= 40 sider i A5), men viktigst er vekta. Ni ark / 36 sider veier ca 48 gram, & dermed kommer vi under 50 gramsgrensa til postverket. Du husker vel postverket? Å, neivel...

Jeg skal lage minst fire sider hver gang, ofte flere: For- & bakside, infoside & lederens vinkel, dvs side 1, 36, 2 & 3. Årsmøtepapirene skal med i heftet, det blir + åtte sider, dvs minst 12 på meg. Hvem skriver de siste 24 sidene denne gang? Dét arbeidet starter flere måneder på forhånd.

Asbjørn Lind har liggende en fire-sider om et jekteforlis i 1811. Det kom ikke med i høstnummeret pga plassmangel. Per-Olav Broback Rasch tapte et veddemål på DISchatten, der min innsats var ei kake & hans innsats var en artikkel. PO har levert fem interessante sider om Buksnes prestegjeld før 1740. Nils M. Nielsen skriver datafaglige artikler, denne gang hele tre stykker (åtte sider) både om nettlesere & digital billedbehandling. Et populært emne. En trenger ikke bo i Nordland for å skrive i Salten Slekt. Petter Stene skrev på oppfordring en slektsfaglig sak på tre sider fra Rana-området, som tar opp kildebruk i tidsspennet fra tredje søndag i fasten 1775 til vel 1873.

Det skulle bli tjue sider tilsammen, som allerede er levert. I tillegg noen korte notiser. Tre-fire personer har lovet å lever stoff , men der er ikke kommet inn ennu. Vi er med andre ord i god rute, & om ei uke skal det leveres til trykking. Hektisk arbeid på desken!

Illustrasjonen viser Salten Slekt nr 2/2008.

1 kommentar:

  1. Nå er det lenge siden jeg har vært inne og lest her - hadde vel mista tråden. Men, tilfeldighetene gjorde at jeg ble sporet tilbake (R. M. B. og Ragnar Schjølberg).
    Nå må jeg nok bla meg litt videre - trivelig lesing, sjøl om akkurat dette er skrevet for ei god stund sida. :-))

    SvarSlett