søndag 22. januar 2012

101 hærverk

Rødbrakka i Rønvikveien. Radio 8000 i lokalene nærmest.
Fortiden kommer tilbake når en minst forventer det. Avisenes retrospektive nyhetsklipp fra 10-50 år tilbake gir iblant noen a-ha opplevelser. Nylig klarte Nordlandshovedstadens eneste papiravis å trykke samme tilbakeblikk to dager på rad.
For 25 år siden hadde Nordlands Framtid et stort oppslag om noen unge menn i en nærradioredaksjon. De mente seg utsatt for hærverk & sabotasje for at de skulle knebles. Redaksjonen 101 Rock var én av ca 25 andelshavere i Radio 8000 som jeg har blogget om her & her.

For 25 år siden var jeg styreleder i Radio 8000 som omfattet organisasjoner, lag & institusjoner fra Indremisjonen til Human-Etisk forbund, fra Ad lib jazzklubb til Nordlandsmuseet.  Nærradioen hadde en felles konsesjon & sendte i begynnelsen på 101 frekvensen på FM-båndet. Det var i utgangspunktet tildels uensartede interesser som skulle dele studio, sendetider & konsesjon, men stort sett gikk det greitt & uten konflikter. Faktisk var samarbeid & toleranse på tvers av skillelinjene noe som preget pionertiden i nærradioen.

Likevel var Bodø Rockeklubb til tider på kant med både lovverket & de vedtatte retningslinjene i  i Radio 8000. Det gjaldt både sendetid & reklameforbudet. De startet å sende utover tildelt sendetid, uten å søke - enn si informere - redaktør & styre. De solgte reklame & sendte reklamesnutter mens det ennå var forbudt i Norge. Dermed satte de hele konsesjonen i fare.

For 25 år siden var lovverket innen nærkringkasting i støpeskjeen. Det som var forbudt ett år kunne være påbudt året etter. Til dømes var det en periode forbudt å informere at et program var sponset. Myndighetene så på sponseopplysninger som snikreklame - en kunne miste konsesjonen. Året etter var en pålagt å opplyse dersom et program var sponset, ellers kunne en miste konsesjonen. 101 Rock ønsket på den tid å påvirke utviklinga ved å tøye grensene, dvs overskride regelverket.


Overraskelsen var stor for 25 år siden da 101 Rock gikk ut i avisa & påsto seg utsatt for sabotasje. De hadde ikke kontaktet redaktør eller styret - som var de juridiske eier av det "ødelagte" utstyret. Heller ikke politiet var kontaktet etter det jeg erindrer. Men avisa var kontaktet & mellom linjene leste vi at rockerne antydet at det var styret eller teknisk leder som hadde forsøkt å stoppe sendingen deres.
"19. januar 1987 var Radio 8000 på førstesiden i Nordlands Framtid. Et utspekulert hærverk skulle hindre programmet "101 Rock" i å komme på lufta. Ledninger var røsket ut,  mikrofoner & platespillere var satt ut av spill. Rune Olsen (t.v.), Tor Olav Andreassen & Geir Larsen var lettere sjokkert. Foto: Tom Melby"
Det kom aldri fram hvilke "folk med teknisk innsikt som sto bak". De dårlig skjulte beskyldningene mot ledelsen i Radio 8000 var hinsides enhver fornuft & hadde ingen rot i virkeligheten. Å sabotere sitt eget utstyr, & provosere en urokråke vi helst skulle ha tilbake i folden, var utenkelig for oss.  Ugjerningsmannen var nok en helt annen person, & jeg vet den dag ikke hvem det var, men ... en er ikke helgen, sjøl om en kaller seg sankt ...

1 kommentar:

  1. Intressant tilbakeblikk for en som ikke bodde her så mye på den tida! ET

    SvarSlett