lørdag 7. januar 2012

PR i vinternatta IV

 
Når det ringer i telefonen … kan det jo være en journalist? Tirsdag ringte journalist Hanna Lisa Skau fra Avisa Nordland om januarmøtet i DIS-Salten Slektshistorielag. Hun stilte spørsmål om torsdagens møte - den forsvunne bygda - samt om framtidige møter. Jeg hadde ikke så mye mer å tilføye om Hernesmøtet enn det jeg hadde sendt ut til medlemmer & media, så hun fikk nummeret til Ivar K. Svendsen på Tverrlandet. Jo, her skulle det lages et oppslag.

5. januar - møtedagen - kom avisa med ei helside om møtet, & et flott intervju med Svendsen. Dessuten et bilde av Kålhusgården på ”Det skjer-siden” litt lenger bak i avisa. Foredragsholderen fortalte på medlemsmøtet at telefonen hans ikke hadde stått i ro denne formiddagen. Telefoner fra fjern & nær med spørsmål & svar, fotos & malerier, historier & folk. Han hadde fått samlet inn masse kulturminner allerede, & mer skulle han få.

I tillegg til e-post til medlemmer, info på hjemmesida til DIS-Salten Slektshistorielag & innlegg på Origo.no, lag jeg ut en link på  fb -gruppa Bodø før & nå. Her er det p.t.  2.700 medlemmer & 1.600 foto utlagt. 
Kanskje kommer det mye folk denne gangen? Oppmøtet kan være variabelt fra gang til gang, men 40 ville det sikkert bli.

Bodø bibliotek stenger kl 19 på torsdager, & da jeg kom fem minutter før stengetid var det møtt opp en god del personer. Mens vi flyttet bokhyller & bord strømmet det på folk. En gjest & kollega på jobben påtok seg å telle folka. Han Frode Ketil meldte etterpå at tallet var 184 personer

Så mange besøkende har vi aldri hatt på et medlemsmøte. Under halvparten fikk sitteplass, & folk sto i halvannen time & hørte på et interessant & varmt foredrag om jordbruksbygda i Bodin (Bodø) som måtte vike for flyplass & militær aktivitet.

Språket til Ivar Konrad Svendsen var særs behagelig. Han snakka et typisk landsmål fra Bodin ulikt innerbydialekta i Bodø. Når de besøkende holdt ut, & sto så lenge, tyder alt på et vellykket møte.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar