tirsdag 31. januar 2012

Kvinnerollen i historien - 2. februar 2012

Kvinnerollen i historien - fra Rousseau til Hitler, er temaet for Astri Riddervolds kåseri på Bodø bibliotek torsdag i denne uke.

Astri Riddervold er en av landets absolutt ledende fagfolk på norske mattradisjoner &  matkultur. Hennes magistergradsavhandling i etnologi utkom første gang i 1993 i boka Konservering av mat. Hun har i en årrekke drevet forskning, studier, kurser &  foredrag om våre matkonserveringstradisjoner. Riddervold er både historiker, kjemiker &  etnolog, & med sin uvanlige fagbakgrunn ser hun nye sammenhenger i historiens labyrinter. I arbeid & foredrag synliggjør hun kvinnens sentrale rolle gjennom tusen års norsk historie. I dette kåseriet går hun videre & trekker linjene til den europeiske kvinnehistorien.

Astri Riddervold ble, som den aller første, i 1995 tildelt Ingrid Espelid Hovigs pris for formidling av matkultur. For nøyaktig tre måneder siden ble Riddervold (født 1925) tildelt Norsk Kulturarvs ærespris for 2011 for arbeid med formidling av matkulturen gjennom mange år. Norsk Kulturarv vil også at immaterielle kulturminner skal bevares gjennom bruk, på lik linje med faste kulturminner, bygninger & gjenstander. Norsk mattradisjon er et svært viktig kulturminne & en del av vår nasjonale kulturarv.

 I 1996 ga hun ut den fantastiske, nordnorske historieboka - Innenfor fellesskapet: dagliglivet på gården i indre Salten i gammel tid – hvor hun dokumenterte at kvinnene var navet i familien & gårdens liv. Materialet til boka samlet hun inn i Skjerstad, hvor hun bodde i ei årrekke. Sist hun besøkte DIS-Salten Slektshistorielag – i februar 2010 - kom det over 70 tilhørere, så vårt råd denne gang er at dere kommer kl 19.05 & får en god sitteplass. [På januarmøtet i år måtte folk snu i døra når de kom litt før halv åtte]. Foredraget starter som vanlig kl 19.30.

Arrangementet er felles for DIS-Salten Slektshistorielag & HIFO-Bodø.
- Den norske historiske forening - HIFO - er en organisasjon for norske historikere, & arbeider for norsk historieforskning & historiefagets plass i samfunnet. HIFO har vel 900 medlemmer i Norge.
- DIS-Norge er landets største forening for slektsforskere, med over 9.000 medlemmer. Foreningens formål er å skape et landsomfattende forum for lokal-, slekts- & personhistorie hvor databehandling brukes som hjelpemiddel. 606 personer av disse er i dag tilsluttet DIS-Salten Slektshistorielag.

Bodø bibliotek torsdag 2. februar kl 19.30. Vel møtt alle som kan. Ta gjerne med venner &  historisk interesserte. Åpent for alle interesserte.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar