fredag 1. juli 2011

Slektsforskning varierer i popularitet

DIS-Norges nettsted for slektsforskning, etterlysninger & debatt hadde 13.654 registerte brukere ved utgangen av juni. Det er et bedre resultat enn i fjor, men dårligere enn toppåret 2009. Figurens blå linje viser at Slektsforum hadde en betydelig vekst i januar & februar. Årsaken er i første rekke & i hovedsak NRK-dokumentarene Hvem tro du at du er? Dernest i andre rekke publiseringen av folketellinga 1910 1. desember i fjor.

Mars, april & mai viste nesten identiske tall som i 2009, men nå er trenden lavere. Følger resten av året 2010-tallene vil vi passere 14.000 i løpet av oktober, vel 14.300 ved årets slutt.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar