søndag 3. april 2011

Petters slektsreise

Slektsforskning er gøy! Det er utvilsomst riktig når vi følger TV-serien Hvem tror DU at du er? Typisk norsk fikk Petter Wilhelm Blichfeldt Schjerven i episode 7 fart på tingenes tilstand. Det ble en time utenom det vanlige, også i denne spennende serien. Men hva kan vi trekke ut som mest interessant for vanlige slektsgranskere, & ikke minst for nybegynnere?

Petter Schjervens slektsreise


Petter Wilhelm Blichfelt Schjerven tar utgangspunkt i sin fraskilte farmor. Hun het Eva Blom (1916-1983) & hadde tydelige kunstneriske talenter. Egenskaper som kanskje ikke helt kom til sin rett. Hindret noen henne fra å bli kunstner? Var faren hennes streng & kontrollerende? 

Sammen med sin bror undersøker Petter gamle familiealbum & finner ut at Eva Blom hadde en spennende oppvekst til dels om bord i skuter i utenriksfart. Faren - skipsfører Harald Blom (1882-1960) – tok sin familie med på jobben, reiser jorden rundt, noe fotoalbumet klart viste.
Det var vanlig at kapteinens familie hadde anledning til å bli med båten. Men ikke for de øvrige offiserene. Heldigvis for oss var mange av fotografiene utstyrt med navn på personene.

Ved hjelp av slektsforsker Tore Vigerust (1955-2010) får vi for første gang i serien se hvordan en søker i Digitalarkivet. Søket på fornavn / Harald & etternavn / Blom viser at det bare er to personer i Norge med det navnet i 1900.
Seglet til Smørhatt
I folketellinga finner vi Harald Blom som 18 år gammel soldataspirant ved Underoffisersskolen i Kristiansand. Men i folketellinga 1910 finner vi han ikke. Årsaken er at ”(…) Tellingen skulle omfatte hele landet, dvs. alle bosteder i bygd & by. I tillegg ble sjøfolk om bord i norske & utenlandske fartøyer i norske havner eller i norsk farvann ført opp i egne skipslister.” Med andre ord ble ikke sjøfolk i utenriksfart tatt med i folketellinga – en sær & i ettertid meget uheldig regel. Harald Blom seilte ute i 1910.

Via oldefar Blom reiser Petter vider til tipp-tippoldefar Ole Hartvig Nissen (1815-1874).  En aktiv skolepioner som bl.a. grunnla Hartvig Nissens Skole i Christiania & reformerte norsk skoleverk. Det pussige er at Petter ikke visst at den berømte skolemannen var hans forfar. Hvorfor fortalte ikke familien om det? Likheten med Ole Hartvigs maleri er slående.

Lenger bak i slektstreet fant Petter en interessant trønder Martinus Lind Nissen (1744-1795). 4*tippoldefar til kveldens hovedperson grunnla i 1767 Adresseavisa ”Trondhiems Adresse-Contoirs Efterretninger”.


Petter Schjerven finner mange skriftlige kilder om & av sine aner. Dessuten er han med på alle slags spillopper, fra skoletimer til ridderkamp. Det mest kuriøse i episode 7 er et påstått slektskap til en ridder Smørhatt. Er det derfor Schjerven har på seg en gul kaps hele tiden?
Toralde Sigurdsson Smørhatt døde ca 1403. Han var riksråd & riddertittelen er en slags adelstittel & ikke en benevnelse for verken leiesoldat eller korsfarer.


Dysting
Det blir direkte feil å krydre programmet med en såkalt ridderturnering eller dysting - en konkurranse der to riddere til hest kjempet mot hverandre. Direkte pinlig blir det å se at de rir med motstanderen på venstre side av seg & lansen mellom hestens hode & ridderens kropp. I middelalderen holdt de lansen i høyre hånd & til høyre for hestens hode. Noe bl.a. venstrekjøringen i England er en remisessens av.

Petter Wilhelm Blichfelt Schjerven finner ikke ut av hva som hindret Eva Bloms kunstnerdrømmer, men han får vite mye interessant om kjukkeste slekta!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar