lørdag 23. januar 2010

Svarte svaner

Framtidsforskning er en tenkt reise framover i tid. Historie er en tidsreise, bakover i tid. I denne uka hørte jeg et foredrag i Bodø av Eirik Newth om Norge i 2050 - 40 år på 40 minutter.

Framtidsscenarier bygger på lange trender, dagens situasjon & framskriving av det vi i dag vet. Vi har altså en rimelig klar forestilling av hvordan framtida sannsynligvis vil bli. Men det er ikke alt vi kan forutse. Mye uventet kan skje. Dette uventede kalte Newth for svarte svaner. Olja i Nordsjøen & terrorangrepet 11/9 var slike svarte svaner som ikke var forutsett t.d. 10 år tidligere. Resultatet av svanebesøket derimot lever vi med hver dag, på godt & ondt.

Framtidsutsiktene de neste førti år oppsummerte han slikt: Norge vil være ei øy av velstand, i en turbulent verden. Norge i 2050 vil sannsynligvis ha 30 % innvandrere & to arbeidsføre per pensjonist. Eirik newth skriver mye interessant i Framtidsbloggen 2050.

Begrepet svarte svaner ble lansert av Nassim Nicholas Taleb i boka The Black Swan. Svarte svaner er for det første en uventet hendelse som lite eller ingen ting i fortida indikerer kunne skje. For det andre har hendelsen enorm virkning. & for det tredje vil vi mennesker i ettertid prøve å forklare det uforklarlige, slik at det framstår som logisk & forutsigbart.

Hvilke svarte svaner kjenner vi fra norsk historie? 1349 - svartedauen, 1814 - statskuppet på Eidsvoll, & 1940 - angrepet på Norge.
Hva vil du kalle en svart svane?

Svart svane foto: Grethes Kreative Hjørne, 2009.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar