lørdag 9. januar 2010

Flyfoto som lokalhistorisk dokumentasjon

Myken foreviget fra Widerøes fly & dette er også utgitt som postkort.
Ved zooming kan en finne bygninger som i dag er borte, som et ishus & noen bygninger på Grytøya.

"I ulike sammenhenger finner vi flyfoto fra 1930-tallet både her fra Rødøy & andre steder i langs kysten. Under disse foto står det oftest Widerøe, men historien bak fotoprosjektet er ganske så spesiell.

Tidlig på 1930-tallet ble Widerøe Flyveselskap A/S etablert & Viggo Widerøe kjøpte så personlig i 1933 et enmotors fly av typen Waco UIC4 produsert i USA. Dette leide så Allers Familiejournal i 1936 for å fly langs kysten opp til Bodø for å fotografere by, bygd & tettsteder fra lufta. & den dristige flygeren het John Strandrud. Ved siden av oppdraget for Allers drev flygeren også med opplevelsesturer for menigmann & mange fikk da se sin kommune i fugleperspektiv.

Serien som fulgte i Allers Familiejournal ble en stor suksess & for leserne ble det dannet "Allers Flyveklubb", som fikk over 20.000 medlemmer."
. . . . .

Tekst & foto hentet fra Lokalhistorisk nytt Rödö herred januar 2010

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar