lørdag 2. januar 2010

Petter Dass-boka er utsolgt

Kåre Hansen er fra Sandnessjøen, Alstahaug kommune på Helgeland i Nordland. Kåre er siden 1989 en av mine venner.

Kåre er opprinnelig lærer & tok hovedfag i historie i 1996. Han er lokalentusiasten som med stor iver & glød ønsket å formidle den stolte kulturarven knyttet til nordlandspresten & dikteren Petter Dass. Både til elevene i grunnskola, men også gjennom en del artikler i lokalavisa Helgelands Blad. Kåre har også skreve artikler i Årbok for Helgeland & Årbok for Lurøy.

Imidlertid fant han fort ut at mytene om Petter Dass ofte ikke stemte med virkeligheten når han gikk til kildene. En av de første mytene han punkterte var blekkflekken på tømmerveggen i presteboligen, som Herr Petter laget da han kastet blekkhuset etter fanden.

Beviset på fandens besøk på Alstahaug prestegård kunne umulig være sant når branntakstene fortalte at huset var bygget etter dikterprestens død. Petter Dass levde fra 1646 til 1707. Den gamle presteboligen på Alstahaug ble satt opp av presten Morten Sommer, ca. 1760, noe det finnes grundig dokumentasjon på. Den beskrives som nyoppsatt i 1765.
Når Kåre Hansen publiserte sine funn i lokalpressa ble museumsvokterne forbainna, & 'slo Kåre i hode med en teglstein'.

Slik fortsatte det med maleriet i Melhus kirke (i Sør-Trøndelag) som angivelig skulle forestille Petter Dass. Kåre dokumenterte at dette et umulig kunne forestille Petter Dass. Men sannsynliggjorde at det forestiller en Melhus-prest (Ole Mentzen Darre), all den tid alle de tre opplysningene som står skrevet på bildet, stemmer med hans vita. Nytt oppstyr, vokterne i harnisk & en ny verbal murstein i hodet på han som gikk til kildene.

For tre år sida ga Kåre Hansen ut boka: Petter Dass: Mennesket, makten & mytene på eget forlag. Ei grundig bok med et vell av nyfunne kilder i norske & danske arkiver. Museumsvokterne kritiserte både forfatter & bok, før de hadde lest den. Petter Dass-boka fikk blandet mottakelse i fagmiljøene fra sur kritikk til stor applaus, debatten gikk i måneder.

Nå er boka utsolgt, & godt er det at forfatteren ikke har tapt penger på utgivelsen. I DIS-Salten Slektshistorielag har vi flere ganger hatt besøk av Kåre Hansen. Han er en god formidler, kildegransker & lokalhistoriker. Nettopp budskapet om å gå til kildene, & ikke skrive av andres feil er viktig lærdom for oss alle.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar