torsdag 11. juni 2009

Lektor Berg & Fauskeboka

Lektor Berg var lærer for meg
i et par fag på Bodø Gymnas mellom 1972-75. Jeg har altså kjent han i ca 35 år. Lektor Berg heter Gunnar til fornavn. Et ganske vanlig navn. I Bodø var det minst tre personer med det navnet.

Mest kjent i by'n var nok apoteker Gunnar Berg (f. 1923), men apotekeren gikk gjerne under navnet Buster ~ Buster Berg ~ et kallenavn fra hans ungdomstid. Jeg ble kjent med Buster omtrent samtidig - & hadde handlet hos ham på apoteket i mange år før det.

Lektor Gunnar Berg (f. 1938) vil jeg si noe om i dag når bygdeboknemnda i Fauske kommune lanserer hans sjuende bind av Fauske & Skjerstads slektsbøker. Sju slektsbøker har Gunnar Berg laget, alene eller sammen med andre.

Nye slekter i Fauske sentrum 1900-2009 er temaet i dette bindet. Boka inneholder i alt over 3.000 familier, som alle har det til felles at de har vokst opp & hatt sitt virke i Fauske sentrum i tiden fra rundt 1900 & fram til i dag.

Gunnar Berg sitt medlemsnummer i DIS-Norge er lavt, i 3000-serien. Han var med & stiftet Salten Slektshistorielag i oktober 1992, & gikk kollektivt inn i DIS-Norge 1. januar 1993.

Gunnar er en av tre bygdebokforfattere i DIS-Salten Slektshistorielag. I tillegg til å skrive flere slektsbøker har han utgitt to bøker om ord & uttrykk i Bodø & Salten, redigert ei grammatikbok om Saltendialekten, levert mange artikler i årboka for heimkommunen hans - Skjerstad - Ka du frætta dar ? Videre har han skrevet mange artikler i ulike sammenhenger, holdt historiske foredrag & kjørt kurs i slektsgranskning.

Hans beste foredrag for DIS-Salten var nok "Sex & synd i gamle dager" i 2004. Nå er det på tide å gjenta temaet. Det er mye å finne i kirkebøker & straffeprotokoller.

Jeg vil gratulere Gunnar med den nye boka som kommer i dag. Les mer her.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar