onsdag 10. juni 2009

Historisk tur til Løp gård

DIS-Salten Slektshistorielag arrangerer to-tre historiske turer hvert år. I morgen 11. juni skal vi til Løp gård, for omvisning & orientering.

Løp gård ligger like ved Rv 834, 8 km nord for Bodø sentrum. Løp var i hovedsak futgård i perioden fra 1651-1837, men gården er atskillig eldre. Vi vet at Helli Einarsson bodde der i 1521, & han var en meget holden mann i bygda.

Embedsmennene hadde i tillegg til administrativ makt også midler til å holde seg med en viss luksus. I 1762 bodde det i tillegg til futen & familien, huslærer, skrivekar, husjomfru, seks drenger & sju tjenestejenter på Løp. Gården var embetsmannsgård fra 1651 til 1837. Deretter var gården i privat eie.

De to siste beboere var Hanna Krogh-Hansen (d. 1971, 97 år gammel) & Arnolda Krogh-Hansen (d. 1979, 103 år gammel). Arvingene deres overdro gården i 1984 til Bodø kommune & den drives i dag av Nordlandsmuseet.

Det er særlig hovedbygningen som er verdt et besøk. Den er restaurert & utstyrt med originale møbler. Her finner du også en trivelig & særpreget sommerkafé, der du på godværsdager kan få servering i den vakre hagen. I nærområdet til Løp gård er det flere interessante fortidsminner fra jernalderen.

Orienteringa er ved kulturrådgiver Hans-Henrik Nordhus i Bodø kommune. Han var ansvarlig for restaureringa i åra 1987-1992. Nordhus vil snakke om oppussinga, men også om stedets historiske bakgrunn.

Til venstre er forsiden på et hefte kommunen laget for noe år siden om oppussinga & om gårdens historie: Det sistnevnte skrevet av bygdebokforfatter Terje Gudbrandson.

Les mer på:
Nordlandsmuseet

Historien til Løp gård - av Løpsmark skole

Selskabeligheter på Løp hovedgård i gamle dager

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar