søndag 7. juni 2009

Slektsforum i mai

DIS-Norges forum for etterlysninger & debatt - Slektsforum - nærmer seg 10.000 brukere. Noe jeg skrev om 2. mai. Ved utgangen av mai var antall brukere 9.934.

Linjediagrammet over viser antall nye brukere på Slektsforum pr måned siden januar 2005. Vi ser at tilstrømmingen er lavere i sommermånedene, & størst oppslutning i første & siste kvartal.

Den gule linja - 2008 - viser en markant oppslutning i siste halvdel av fjoråret, spesielt i desember. Min prognose, som bygger på erfaringstall & en realistisk optimisme, forutsetter 1 % økning pr måned i forhold til året før. Da vil vi i juni passere 10.000 brukere (10.041 ved månedens slutt) & 11.000 i desember (11.034 pr nyttårsaften). Det siste tallet er dog mest usikkert, vi kan godt passere 11.000 først i januar 2010, men neppe seinere.

I mai fikk vi 4,1 nye brukere pr dag, dvs 8,6 % økning fra samme måned i fjor. Samlet økning i årets fire første måneder er 9 %, m.a.o. godt over prognosen på 1 %. Den røde linja viser utviklinga i januar-mai.

Vidar Øverli skriver i en kommentar til mai-innlegget mitt
"at 10.000 registrerte Slektsforum brukere vil bli nådd rundt 26. juni dersom været i tiden fremover blir som i fjor. Et par dager tidligere med dårlig vær & et par dager senere med fint vær."
Det er ikke i samsvar med min prognose, som har vært mer optimistisk enn Vidars. I skrivende stund mener jeg at vi passerer 10.000 ei uke tidligere, men neppe tidligere enn 14. juni. Uansett er det ikke av stor betydning om jubileet inntreffer før eller etter St.Hans. Det viktigste er at oppslutningen om & bruken av Slektsforum er god.

Bildet til venstre viser startsida til mappa Salten - ukjent kommune. Alle mapper i Slektsforum har et sted der usikre etterlysninger kan legges. Dersom andre brukere forteller hvilken kommune som er "rett sted" vil de aktuelle moderatorene flytte innlegget til rett sted. Noen ganger vil svaret fortelle hvilket sted som er rett kommune.

1 kommentar:

  1. Viggo, skjønner at din værprognose melder mye dårlig vær de neste dagene ;-)

    SvarSlett