lørdag 13. februar 2010

Gammelsalta sei & kjøttlefs

Forhåndsomtale av medlemsmøter har vi god erfaring med. Dog, torsdag 4. mars skjedde det noe uvanlig. En journalist kom på eget initiativ for å dekke møtet. Ser vi bort fra slektforskerdagen tror jeg ikke det har skjedd før hos DIS-Salten Slektshistorielag.

Gull H. Pedersen har aner i Saltdal & kommer fra en historisk interessert familie. Hun kom ikke alene, lokalet var sprengt med over 70 besøkende. Heldigvis brukte ikke Astri Riddervold lerret & moderne teknikk, her var det ordets makt som alene rådde grunnen. De fleste hørte - & så – godt.

Etter foredraget kjørte jeg Riddervold hjem til barnebarnet på Jensvoll i Bodø: Hun var meget fornøyd med et interessert publikum, god respons & ville gjerne besøke oss ved en seinere anledning. Det må vi få til!

1 kommentar: