mandag 1. februar 2010

Norske mat- & drikketradisjoner

Februarmøtet i DIS-Salten Slektshistorielag er en lekkerbit på to plan. En av Norges beste kåsører - Astri Riddervold – skal torsdag 4. februar snakke om ”Tradisjonsmat & drikkeskikker i Norge gjennom tidene.” Dette temaet har den 84 år gamle etnologen gode kunnskaper om. Hun er en av landets største eksperter på norske mattradisjoner & matkultur.

Astri Riddervold har i mange år drevet forskning & studier, holdt kurser & foredrag om våre matkonserveringstradisjoner. Hennes unike bakgrunn som både kjemiker & etnolog er uovertruffen i denne sammenheng. Seinest i august 2009 trollbandt hun en stor forsamling på Sjønstådagen om gammelsalta sei i Salten.

I 1995 ble Ingrid Espelid Hovigs pris for formidling av matkultur tildelt Astri Riddervold. Hun var den aller første som mottok denne hedersbevisningen.
Foto: Stephan Neeten, 2009

Året etter, i 1996, utga Fauske & Skjerstad bygdeboknemnd hennes fantastiske kvinnehistoriske bok: Innenfor fellesskapet : dagliglivet på gården i Indre Salten i gammel tid. Vil du vite om dagliglivet i Nordland på 17- & 1800-tallet kommer du ikke utenom denne varme & grundige beskrivelsen av kvinnenes liv, både når mannen var heime, & ikke minst når han var på fisket i månedsvis.

- Har vi en mat- & drikkekultur i Norge? - Ja, i høyeste grad, sier fru Riddervold, & vil fortelle på medlemsmøtet på Bodø bibliotek om nordmenns bordtradisjoner gjennom tusen år - til hverdag, i helg & i høytid, i sorg & til fest, i byene & på landet - & i ulike landsdeler.

Astri Riddervold har skrevet flere artikler & bøker om norske tradisjoner for konservering & behandling av mat.

DIS-Salten Slektshistorielag på Bodø bibliotek torsdag 4. februar kl 20. Alle velkommen, gratis adgang. Begrenset plass. Møt i god tid, dette foredraget trekker mye folk.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar