mandag 5. oktober 2009

Slektsforum i september - ned 3 %

DIS-Norges forum for etterlysninger & debatt - Slektsforum - fikk i september 139 nye brukere. Dette var seks- 6 - færre enn samme måned i fjor, dvs en nedgang på 3 %. Ved utgangen av september var antall brukere 10.455.

I september fikk vi 4,6 nye brukere pr dag. Samlet økning hittil i år er 8 %, m.a.o. godt over prognosen på 1 %.

Figuren denne gang er en ny vri. Søylene viser antall nye brukere pr måned i 2008 & hittil i 2009. Bare i juli & september var antall nye brukere lavere enn i 2008. Vi ligger godt over fjoråret, & jeg forventer nye 606 brukere for at vi skal nå 11.061 som er ny prognose for nyttårsaften. I fjerde kvartal 2008 fikk vi 600 nye brukere.
. . . . . . .
Jeg slutter aldri å glede meg over den gode responsen vi får fra flittige hjelpere på Slektsforum. Lørdag 3. oktober la jeg inn denne etterlysningen under mappa Bodø, på bakgrunn av en innkommende e-post.

Allerede dagen etter hadde Marit Nyhus, Brumunddal & Hill-Gunn Jensen, Kjerringøy lagt inn tilsammen fire, gode & utfyllende svar. Damene har flere hundre innlegg hver på slektsforum, & er gode hjelpere for alle andre.
Takk jenter !

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar