lørdag 3. oktober 2009

Mer om PDF-konvertering

Jeg har en arbeidskollega som er flink med data & ikke minst en ivrig leser av Tid & rom. Han har kommet med to innspill, hvorav ett supplerer min første blogg om konvertering til PDF.
"Ved konvertering på den måten jeg anbefaler - legge inn en url (nettadresse) på en fremmed server (datamaskin) & så laste ned den ferdige PDF-fila - må vi regne med at en kopi av fila kan bli liggende igjen der jobben er gjort. M.a.o. får noen innsyn i alt som konverteres til PDF-format."
Ja, det må en regne som sannsynlig at kopier lagres på fremmed sted. Men hva betyr det? Bloggen kan kopieres på mange andre måter, HTML osb. Sikkerheten ligger i antallet kopier som lagres. Det blir nok så mange at min skarve blogg neppe har stor interesse for noen der borte i USA et sted?

Innspill nr to gjelder et nettsted - PDFonFLY.com - som er ganske likt det jeg anbefalte her. En test viser at url-en til nettstedet legger seg i nederste høyre hjørne, & dersom det er tekst under blir denne overskrevet. Lite pent, som dere ser på denne illustrasjonen:

Jeg likte heller ikke måten tekst ble stablet til høyre for bildet som dere ser på den øverste illustrasjonen av Siv Jensen & hvalrossa.
Takk til PHN.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar