søndag 29. april 2012

Amtssykehuset i Bodø

Amtssykehuset sett fra Dronningens gate
Simon Engen var en av byens fotografer. Postkortet av amtssykehuset i Storgata er
postgått 1918 & må være noen år eldre.

Det første sykehuset i Bodø ble etablert i 1796 ved Bodøsjøen, amtmannsetet & Bodin kirke, ca 3 km sørøst for dagens bysentrum. Da Bodø i 1816 ble by (fikk kjøpstadsrettigheter) endret transport, handel & håndverk seg. Den populære prost & medlem av sykehusets direksjon Arnoldus Schytte skrev i 1826 et brev til amtmannen der han anbefalte at sykehuset ble flyttet til byen fordi det står tomt «paa et isolered sted».

I 1832 ble sykehuset flyttet til Medisinalfondets tomt i Storgata 48, slik postkortet viser. Her var det sykehus fram til 1927 da det nybygde sykehuset ved Rensåsen ble tatt i bruk. Amtsykehuset var fylkesdekkende. Begrepet amt ble erstattet med ordet fylke i 1918.

Etter 1927 overtok Nordland fylke huset & brukte det som administrasjonsbygg helt til 27. mai 1940 . . .

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar