tirsdag 1. mai 2012

Slusk - en arbeiderhistorie

Arbeidermusikalen Slusk ble et hyggelig bekjentskap sist lørdag. Kulturfestivalen Mons Petter i Sulitjelma har i mange år markert gruvebyens historie med musikalen Slusk. Tekster av Bjørn Erik Stemland & musikk av operasanger Ketil Hugaas framført i en fin blanding av profesjonelle & amatører, ei helstøpt forestilling i to akter.

Historien starter med samen Mons Petter som i 1858 finner malmklumper med "gull". Det viser seg å være svovelkis & kopper.  Svovel er ettertraktet i industrien på 1800-tallet, & svenske consul Persson får fart på industrialiseringa. 

I 1891 blir Sulitelma aktiebolag etablert. Handlingen i Slusk foregår rundt århundreskiftet & avsluttes med det berømte møtet på Langvannisen søndag 13. januar 1907 da 1.500 mann tok ett skritt til venstre i protest mot verkets behandling av arbeidsfolket.


Slusk gir tilskuerne en historisk korrekt historie, knyttet til faktiske hendelser & levde personer. I tillegg får vi en varm kjærlighetshistorie mellom kokka Anna-Lovisa fra Norge & gruvearbeider Johan Karlsson fra Värmland i Sverige.

Slusk er som mange musikkspill i utvikling. Jeg så ikke 2009-utgaven, men ut fra fotos ser vi at Mons Petter er mer tydelig samisk i 2012-utgaven, også i klærne.

Årets spill har en ny, vakker sang om & med hun som drømte om å komme vekk, vekk fra heimen, få sitt eget liv & kjøpe seg en ny bluse. For kvinner & menn var gruveanlegget et godt alternativ til overbefolka bygder & garder.

Vakker & god musikken kler tekstene. Komponist Hugaas sjøl dirigerer orkesteret, har fortellerrollen & synger den kraftige avslutningssangen med et håp om en bedre tid.

1. mai 2012 - gratulererer med dagen!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar