onsdag 16. februar 2011

Heraldikk – en fullt levende middelalderkunst

Heraldikk er ofte brukt i slektsforskning når en gransker eldre slekter & slekt i middelalderen. Onsdag 16. februar holder Jan Eide - Forsvarets heraldiker -  foredrag om heraldikk, skjold & militære & sivile merker, fra tidligste tider til i dag.

Heraldikk er opprinnelig et militært identifikasjonssystem som oppstod i middelalderen. Utviklingen kom som følge av korstogene & ridderturneringer, & spredte seg i løpet av få år i hele den vestlige, kristne verden. Det ble tidlig etablert felles, internasjonale regler for utforming av våpenmerkene. 

Ridderhærene mistet sin betydning på 1400-tallet & riddervesenet forsvant helt 100 år senere, men heraldikken overlevde. Den hadde etablert seg i familievåpen, i offentlig heraldikk & ikke minst som kunstart & har siden vært i kontinuerlig bruk. I det 20. århundre ble heraldikken igjen tatt i bruk av de militære. Heraldiske avdelingsmerker av mer eller mindre god kvalitet brukes av forsvaret i dag i alle land.

Foredraget handler om den historiske bakgrunn, reglene, utviklinga & bruken av heraldikken fram til i dag. 
 
Norsk Luftfartsmuseum, onsdag 16. februar kl. 19.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar