søndag 13. februar 2011

Adams biologiske mor

Familiedilemma 2

Vi var seks personer, tre par, i et hyggelig selskap med god mat, vin & vann. Samtaleemnene var mange, vi kom etter hvert inn på slektsforskning. - Hvorfor driver dere med slikt? - Hva kjenner du igjen hos dine foreldre i deg sjøl?

Samtalen kom fort inn på våre egne røtter, både nære bånd & sosiale miljøer. Det viste seg fort at to i selskapet hadde en spesiell, men dog ikke uvanlig historie å fortelle.

Adams historie

 Adam var født i 1948, enebarn & adoptert. Det visste vi alle. Adams adoptivforeldre var for lengst døde. Gjennom mange år sa han at slektsforskning var totalt uinteressant. Men denne kvelden kom han inn på sin adopsjon, nå med et annet utgangspunkt. Adam kunne fortelle at hans biologiske mor hadde kontaktet han en gang for ca 20 år siden. I løpet av den tiden hadde han møtt henne 10-12 ganger. Hun bodde i en annen nordlandsby. Siste besøk var for halvannet-to-år-siden i hennes 80 årsdag. Mora hadde flere barn, halvsøsken litt yngre enn Adam. Han hadde møtt dem også. Kontakten opplevde han som hyggelig, fra alle involverte. En gang, for mange år siden, fortalte mora til Adam hva faren hans het. Faren var fra [sted i Oppland], men Adam hadde ikke notert seg navnet hans. – Du bør jo ta kontakt med di biologiske mor & notere ned navnet, sa vi til Adam. – Jo kanskje, svarte han, men min far er død & hva skal jeg med dette? Jeg slektsforsker jo ikke.

– Du har jo kun ett barn sjøl. Det kan komme en dag da hun er interessert i å få vite mer om sine røtter. – Du kan i alle fall skrive ned navnet & legge det i en konvolutt, så kan hun sjøl bestemme hva hun vil gjøre med det. – Når du en gang er borte vil ikke ”Hanne” få tilgang til dine adopsjonspapirer. Det er det bare den adopterte som har anledning til, sa vi.

Adams dilemma er, hva skal han gjøre? Bør han kontakte si mor & få navnet? Eller skal han fortsatt bevisst unngå denne informasjonen? Skal han oppsøke farens røtter, & lete etter halvsøsken? Har han et ansvar for at dattera får farfarens navn? Hvor lenge skal han vente med å kontakte mora? Forstår vi hans dilemma?


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar