søndag 21. november 2021

Prestsvingen & Gullkista

Navnetradisjoner oppstår på flere måter. Ofte vil gamle steds- & veinavn ende opp som offisielle navn med godkjent stavemåte. Mens andre tilnavn lever sitt eget liv i årtider. På Løp er det et par interessante «veinavn» som kommer fra muntlig tradisjon eller spesielle hendelser.

Gullkista er det eldste av disse to. Navnet er omtalt av Terje Gudbrandson i Nordstrandabindet, side 580.[1] Folk over hele Nordstranda kjente til historien om Gullkisto – en stor skatt - som skulle være gravd ned i bakken mot bassenget i Geitvågen. Forestillinga hadde nok et naturlig utgangspunkt, skriver han, ettersom bekken nord for svingene på fylkesveien førte med seg en slags gullglinsende metallflak. Den rant nært Gullkista. 

Det gikk også fortellinger om en avdød person som «gikk igjen i området». Bjørn Løpsmark forteller at tidligere, da hest & vogn var transportmiddelet, «reagerte hestene på noe» da de passerte de skarpe svingene. [2]

Det var Ole Kristiansen i redaksjonen som gjorde meg oppmerksom på de to navnene. Prestesvingen eller «Præstsvengen» som en sier lokalt, er svingen der den gamle mellombølgesenderen på Løp står. Det var sogneprest Jens A. Thori i Bodin menighet som 4. juledag 1962 kjørte ut av veien.[3] Nor’sias Aud Pedersen interjuet sognepresten i 1983, & historen er som følger.[4]

Prestefamilien var nettopp kommet til sognet & var uvant med forholdene. Denne romjulsdagen var travel, en begravelse fra Alstad, et uventet sognebud & deretter en juletrefest på Skaug. Etter det var planen et privat selskap. Det var lite is på veiene, & for å rekket alt dette tok Thori av kjettingene. På den tid var piggdekk ikke vanlig på bilene. Da Thori & sønnen Hans kom til svingen på Løp låste hjulene seg da han bremset. «Vi gled utfor, bilen gikk rundt & havnet på taket. Hans & jeg rullet opp vinduene, krøp ut & så holdt vi takkebønn der i bjerkekrattet, for vi hadde ikke fått en skramme.» Siden er denne svingen blitt kalt Prestsvingen.

Første avisomtale av Prestesvingen finner vi i oktober 1981 når en innringer i Nordlandsposten roser Veivesenet for at de har fått bort den såkalte Prestsvingen på Løp. Den er utsprengt & blitt mye mer oversiktlig enn før.[5]

Det var vel ikke godt nok. Avisene melder om utforkjørsler i januar 1986 & mars 1989, i første tilfelle forteller en nabo til svingen at han har registrert over hundre utforkjørsler i Prestsvingen på vinterføret. Verre gikk det i Gullkista i august 1986 da en bil punkterte & kjørte utfor på glatt føre. Sjåføren & en passasjer ble skadet.

Det beste fotoet av en utforkjørsel i Prestsvingen sto i Nor’sia i 1984.

Høstens første utforkjøring i «Prestsvingen» fant sted i begynnelsen av september pga for stor fart. På sin ferd ned i grøfta tok bilen med seg et tre & den fikk en del skader. Nor’sia trøster sjåføren med at «han er ikke den første som havner utenfor veien her, & sikkert ikke den siste heller».[6]

I oktober 1998 sto det et stort oppslag i Nordlands Framtid: Berget av to trær.[7] Maleren Rolf Svendsen fikk sleng på kassebilen i Prestsvingen ved Løp gård. Han sa til avisa et «doseringen i Prestsvingen er helt feil & må ta skylden for uhellet.»

Svendsen husker fortsatt godt ulykka for 23 år siden. Han forteller[8] at melkebilen hadde kjørt utfor kvelden før & tatt med seg en del av autovernet. Så kom hans bil nedover & tok med seg resten av autovernet, & det var dette som reddet ham. Bil & autovern kilte seg fast mellom to trær, & dermed unngikk han å lande med bilen på taket lenger ned i lia. Legen som skulle ha kontordag på Kjerringøy var den første som kom til ulykkesstedet. Det måtte brukes tre bergingsbiler for å få bilen hans opp på veien, som utrolig nok var kjørbar etterpå, riktignok dryppende av fersk, oppristet maling.

Ni år seinere, i 2009 klager to forskjellige personer i Avisa Nordland. «Hvorfor er Prestsvingen etter Løp blitt enda farligere etter utbedringene?» & dagen etter sier en som kjøer svingen daglig at «Spesielt ille er det når en kommer mot byen». Han mener det skal være en enkel affære å rette opp denne misæren.

Leserne vet vel om veien ble rettet opp etter dette? Uansett er det et godt råd å løfte senke farta når du nærmer deg Prestsvingen & Gullkista.

- - - - -
[1] Gårds- og slektshistorie for Nordstranda, s 580.
[2] Bjørn Løpsmark, 28. august 2021.
[3] Info fra Ole Kristiansen, 12. august og 3. september 2021.
[4] Bearbeidet tekst fra Nor’sia nr 4/1983
[5] Nordlandsposten, fredag 9. oktober 1981.
[6] Nor’sia nr 3/1984
[7] Nordlands Framtid, torsdag 22. oktober 1998.
[8] Telefonsamtale 25. august 2021.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar