torsdag 9. juli 2009

Slekt & data nr 2-2009

Slekt & data nr 2-2009 kom i postkassa før ferien. Temaet er bygdebøker, & temaredaktør Oddvar Munro-Jenssen & hans stab har gjort en god jobb med å få fram mange interessante artikler. Hele 32 sider (67 %) er viet temaet bygdebøker, Her får vi et dypdykk i materien.

Mest interessant er nok Ola Alsviks artikkel om Den moderne bygdeboks genesis (fødsel/opprinnelse). De ulike modellene forklares greitt & nyttig. Det er stor forskjell fra bygdebok til bygdebok. Godt er det også å se at våre yngre medlemmer - Per-Olav & Bjarte - bidrar til helheten. Bygdebøker finnes bl.a. i Nasjonalbiblioteket (avd. Oslo), hos Norsk Slektshistorisk Forenings bibliotek i samme by, & i Gunnerusbiblioteket i Nidaros.

Meget nyttig er også artikkelen om Spørsmål til Arnfinn Kjelland, men her synes jeg at både tittelen burde vært mer spennende [t.d.: Frå Lesja til Volda – faghistorikeren & bygdebokredaksjonen] & spørsmålsoppsettet kunne vært mer integrert i teksten. Jorolf Nyborg gir en kortfattet fortelling ”om folket & livet i gamle dager”. Veldig bra, men synd at denne idealbygda ikke lå ved kysten. Innlands-Norge er ikke representativt for kystsamfunnene fra Vestfold til Finnmark. Vil du lese om fiskarbondens liv anbefaler jeg Husmannsminner del 2 i Årbok for Vågan 2008.

Tilbake til S&D. Fru sjef i DIS-Norge - Torill Johnsen - har en spennende artikkel om Symboler & tekster på gravminner ved Møllendal kirkegård i Bergen. Også her kunne noe vært forbedret. For det første brukes samme bilde to ganger (side 40/41 & 43) - så interessant er ikke det bildet. For det andre kunne jeg tenkt meg at noen illustrasjoner av symbolene som omtales ble gjengitt.

Mine merknader til tross, dette heftet av S&D er et godt medlemstilbud der vi får grundig kjennskap til en sekundærkilde alle har god bruk for i slektsforskningen. Hvorvidt skifte av temaredaktør fra hefte til hefte er en god løsning på lang sikt lurer jeg på. Det krever i alle fall en langsiktig plan for hvordan de framtidige heftene skal gi en samlet helhet. Dette gjelder også for en fast redaktør. Så langt fungerer ordningen med temaredaktører greitt nok. Men viktigst av alt er at Slekt & data kommer ut, fire ganger i året, til alle vel 8.000 medlemmene i DIS-Norge.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar