lørdag 1. august 2009

Slektsforum i juli - litt svakere enn forventet

DIS-Norges forum for etterlysninger & debatt - Slektsforum - fikk i juli 120 nye brukere. Dette var 8 færre enn samme måned i fjor. Ved utgangen av juli var antall brukere 10.186.

Linjediagrammet over viser antall nye brukere på Slektsforum pr måned siden januar 2005. Vi ser at tilstrømmingen er lavere i sommermånedene, & størst oppslutning i første & siste kvartal.


Den gule linja - 2008 - viser en markant oppslutning i siste halvdel av fjoråret, spesielt i desember. Min prognose, som bygger på erfaringstall & en realistisk optimisme, forutsetter 1 % økning pr måned i forhold til året før. Da vil vi i desember passere 11.000 brukere (11.064 pr nyttårsaften). Det siste tallet er dog litt usikkert, vi kan godt passere 11.000 først i januar 2010, men neppe seinere.

I juli fikk vi 3,9 nye brukere pr dag, dvs 6 % nedgang fra samme måned i fjor. Samlet økning i første halvår er 9 %, m.a.o. godt over prognosen på 1 %. Den røde linja viser utviklinga i januar-juli.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar