torsdag 13. januar 2011

Bjarne & Christians slektsreiser

NRK-serien ”Hvem tror DU at du er?” har vist to programmer. Som forventet var de veldig forskjellig. Men hva kan vi trekke ut som mest interessant for vanlige slektsgranskere, & ikke minst for nybegynnere?

Bjarne Brøndbos slektsreise

DDE-vokalist & trivelig nordtrønder var i sitt ess nå han dro rundt på kaffebesøk i slekta &  fikk vite mye av den muntlige tradisjonen som er i ferd med å forsvinne i vår digitale tid. Første bud for slektsforskere er å snakke med de eldre i familien. De skriftlige kildene forsvinner ikke, digitalarkiver finnes også der i morgen, men gammeltante …? En dag dør den levende kilden. Vedkommendes harddisk lar seg ikke rekonstruere, vi må alltid starte med de nålevende.

Illustrasjonsfoto
Mest rørende var historien om onkel Sverre. Mormorens første unge & halvbror til de andre søsknene. Mormora måtte forlate sønnen som treåring, han vokste opp hos sin farmor & farfar. En gripende historie som ikke er unik, mange vil finne slike historier i sin egen slekt. Godt å få vite at gutten hadde hatt en god oppvekst hos besteforeldrene.

En annen interessant historie var om Bjarnes farfar som bl.a. bygde fløtedammer til tømmerfløtingen. Til & med Bjarnes far hadde vært med på det. Men aldri hadde faren tatt Brøndboguttene med på søndagstur for å se på byggverkene. Forbausende, historiene & slektas opplevelser ligger utenfor dørstokken, men de hadde ikke vist dette til neste generasjon.

Bjarne Brøndbos aner var stort sett småkårsfolk, arbeidere & skogfinner. Det er all grunn til å være stolt over sitt opphav. Uten forkleinelse for trondhjemskjøpmenn & flensborgere.

Programmet ble fulgt av over 817.000 seere, & timen det ble sendt gikk antall søk i digitalarkivet ned med 50 %.

Christians Ringnes slektsreise

Ringnes slekt var godt dokumentert innad i familien fra før. En jovial Christian var i sitt ess når vi ble presentert for hans tidligere & nåværende riker. Christians Ringnes er en mesen som tenker like mye på hva han kan gjøre for samfunnet, som hva han kan tjene på samfunnet.


Museumsrom på Ringnes gård
Likevel manglet programmet den nerven som nye oppdagelser kan gi hovedpersonen. Mest interessant for vanlige slektsgranskere var nok at det eksisterte dokumenter fra 1400-tallet fra ei bondeslekt. Det var mange bønder i Ringnesætta. Dessuten la jeg merke til at en eller to herrer giftet seg med kvinner fra lavere klasser. Det var godt å se.

Ellers vil jeg framheve odelssønn Amund Ringnes som ga odelen til broren Ellef fordi sistnevnte hadde flere etterkommere. & ikke minst Bredo Henrik von Munthe af Morgenstierne som to ganger ble støtt ut i det ytterste mørke.Feil Bredo
Programmet inneholder på slutten en feil da de viser et maleri av professor i rettsvitenskap Bredo Henrik von Munthe af Morgenstierne (1851-1930). Professoren er ikke identisk med den Bredo som ble kastet ut av Stortinget i 1824.

Programmet ble fulgt av 860.000 seere, men denne gang gikk antall søk i digitalarkivet ned med kun 5 %.


Omtale av program 3 & 4

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar