søndag 4. april 2010

Kjerringøy kirke - påska 2010

Kjerringøy er i dag ei bygd i Bodø kommune. Her var det ei kirke allerede på 1500-tallet. Kirka var underlagt Bodø sokneprestembete før 1770, deretter Folda med Rørstad som hovedkirke & med prestebolig & Kjerringøy som anneks.

Den forrige kirka ble reist i 1763. Den ble etter hvert for lita & ble revet for å gi plass til dagens kirke som ble innvigd i 1883. Handelsmann Zahl på Kjerringøy ledet byggearbeidet & ga gaver & lån til å få reist kirka. Han sørget også for å Kjerringøy ble opprettet som eget prestegjeld i 1887, ga jord til prestegård, et fond til presten/ menigheta & et fond til Kjerringøys fattige. Fondene består fortsatt.

Inne i kirka er det tre altertavler. Til venstre ei bokstavaltertavle fra 1601, til høyre altertavle til kirka som ble reist i 1763. Dagens altertavle Oppstandelsen er malt av Christian Bø. Tavla er en av ca 70 kopier som finnes i kirker rundt om i landet. Originalen er malt av Adolph Tidemann & henger i Bragernes kirke i Drammen.

Kjerringøy prestegjeld ble nedlagt i 1968. Kirka betjenes i dag av prester fra Rønvik menighet (i Bodø) med gudstjeneste ca. hver 3. søndag. Kjerringøy har eget menighetsråd.

Utenfor kirken ligger den gamle kirkegården. Her finner vi et inngjerdet gravsted for folk fra handelsstedet. I det inngjerda gravfeltet ligger bl.a. :
Handelsmann Christian Sverdrup, død 1829.
Sverdrups datter Anna Elisabeth, død 1879
Hennes første mann Jens Nicolai Ellingsen, død 1849.
Hennes andre mann Erasmus B. K. Zahl, død 1900.
Den siste handelsmannen Gerhard Kristiansen, død 1937.

I 1938 ble en ny kirkegård innvigd på Kjerringøy. Den ligger i skogkanten 7-800 m lenger mot øst. En bautastein er reist ved kirken til minne om omkomne på havet. Et omfattende hefte om kirken utgitt i anledning 100-års jubileet i 1983 kan kjøpes i handelsstedets resepsjon.

Foto © Viggers - tekst i hovedsak fra kirkevergen i Bodø.

1 kommentar:

  1. På kirkegården kan du også finne et par av etterkommerne mine. Og Saritha sine.

    SvarSlett