tirsdag 6. april 2010

Bodø i krig 1940-45

Etter 126 år med fred, ble Norge 9. april 1940 invadert av en fremmed makt. Motstanden ble langsomt slått ned gjennom et to måneder langt felttog, & landet sto foran en fem år lang okkupasjon.

Bodø ble nærmest utslettet etter et to timer langt flyangrep 27. mai. Også her i byen i skjedde det høyst spesielle ting i okkupasjons årene. Okkupasjonsmaktens forskjellige sider, befolkningens forhold til situasjonen, via holdningskamp & motstand. NS som eneste lovlige parti, til slutt endelig fred - & oppgjør.

Bodøs krigshistoriker Knut Støre kåserer på aprilmøtet i DIS-Salten Slektshistorielag om den dramatiske historien, & belyser viktige sider gjennom utvalgte bilder & sammenbindende tekst. For byen representerte utvilsomt disse årene den mest dramatiske periode i dens moderne historie.

DIS-Salten Slektshistorielag på Bodø bibliotek torsdag 8. april kl 20. Alle velkommen, gratis adgang. Begrenset plass. Møt i god tid, krigshistoriske foredrag trekker alltid mye folk.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar