søndag 30. september 2012

Adelsteen på Bertnesdagan

2011 auksjonen, solgt for kr 65.000
Bertnesdagan i Bodø har som alltid en meget besøkt auksjon over antikviteter, bondemøbler, snurrepipperier & ymis anna.

De siste sju åra har et maleri av Adelsteen Normann vært sjølveste rosinen i pølsa, innkjøpt med tanke på auksjonssalg til inntekt for arrangørene - Innstrandens Idrettslag.

Under Bertnesdagan 2011 ble maleriet over solgt for kr 65.000. Minsteprisen var kr 70.000, & auksjonarius Ivar Olsen fikk mannen som ville by femti-tusen-kroner til å strekke seg ytterligere med femten til. Les mer her.

2012 auksjonen, mistepris kr 70.000, usolgt
På årets auksjon i Mørkvedhallen var det siste av sju malerier til salgs. Et uvanlig motiv fra Adelsteen Normanns atelier, et tysk skogslandskap med brune toner - "Tjern".

Skogsbildet hadde også en minstepris på kr 70.000, men høyeste bud ble bare kr 40.000. 

- Uaktuelt! sa auksjonarius Ivar Olsen ifølge avisreferatet. Dermed kommer det kanskje opp på neste års auksjon?

Jeg synes budet var godt, for idrettslaget. Min forhåndsvurdering av prisen var nøyaktig det halve av budet & også dette ville vært et godt salg for Bertnesdagan.

Hvordan fikk Innstrandens Idrettslag tak i disse flotte maleriene? Jeg kjenner historien & her er kortversjonen:

En næringslivmann fra Bodø ønsket å kjøpe Normann-malerier. Landskapsmaleren Adelsteen Normann var trukket fram i lyset de siste 25 åra takket være lokale ildsjeler & kunstfaglige eksperter i Oslo & Tromsø.  Men denne anonyme mannen syntes prisene var veldig høye. Derfor bestemte han seg for å bare by 60 % av prisvurderingen når et Normann-maleri var til salgs. Til sin overraskelse fikk han flere tilslag, sjøl om budet var lavere enn minsteprisen. I sin tid mange hyggelig kjøp, prismessig sett.

En dag fant han ut at han ville selge bildene, & tilbød dem til idrettslaget for samme pris som han hadde gitt, m.a.o. uten fortjenste. Avisa Nordland skrev i 2006:
"De sju Adelsten Normann-bildene som nå er i IILs eie fikk de kjøpe til langt under markedspris av en som ville at laget skulle kjøpe dem nettopp for å kunne tjene penger på dem. Men laget måtte ha hjelp til det.
Den hjelpa fikk de av sin hovedsponsor & dermed var saken på plass & IIL har en kapital bokstavelig talt i banken som de kan tære litt på år for år.
– Vi har hjulpet til med å realisere kjøpet & skal ta på oss oppbevaringen &   framvisningen, så lenge det er bilder igjen" sa banksjefen i Nordlandsbanken.

...Mangeårige ildsjel & tidligere hovedauksjonarius Bjørn Richard Monssen fotografert i 2006 med det første bildet som ble auksjonert.

Dessverre skjedde det i åra etter 2006 et betydelig prisras på klassisk malekunst i Norge. Ikke bare Adelsteen Normann, mange andre kjente kunstnere gikk ned i pris. Uheldigvis for Bertnesdagan satt de som eiere da prisene raste. Sannsynligheten for å sitte igjen med et overskudd etter sju år er liten.

Spørsmålet er heller om det er kjøperne, idrettslaget eller hovedsponsoren som skal dekke tapet. Maleriet "Tjern" er nok mest interessant for Adelsteen Normann Stiftelsen i Bodø, som ønsker å vise bredden i kunsten til maleren.  Øvrige kjøpere er nok mer på jakt etter et vakkert fjordmotiv med himmel & hav, fjorder & fjell, jekter & dampbåt. 

Her i byen har "alle advokatene & halvparten av bedriftseierne" et slikt maleri på kontoret. & på legekontorenes venteværelse kan en også finne vakre landskapsmalerier signert A. Normann.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar