søndag 19. august 2012

Ludvig Filip-rommet


Ludvig Filip-rommet ligger i Nordland Kultursenter i Bodø, & inneholder veggmalerier fra 1754, malt av Gottfried Ezekiel. Veggmaleriene hang opprinnelig i den gamle prestegården som lå på samme sted, & ble tatt vare på da den gamle måtte rives.

Bodin prestegård ble bygd i 1750 av daværende sogneprest Nikolai Christian Friis. Veggmaleriene ble malt i 1754, & var Ezekiels første arbeide for Friis. Senere dekorerte Ezekiel Bodin Kirke, & flere andre kirker i Nordland.

1892 ble prestegården kjøpt av Nordland amt som skulle starte opp ei landbruksskole her. De gamle prestegårdsbygningene ble ansett som uegnet til det nye formålet, & ble revet. Vegg- & takmalerier fra et av rommene ble tatt vare på etter rivinga, & satt opp i den nye landbruksskolen.

Motivene på tapetene viser villsvin & hjortejakt i et romantisk parklandskap med borgruiner, damer & herrer i europeiske moteklær. I taket er der medaljonger med motiver fra årstidene. Maleriene er unike i norsk sammenheng, tilsvarende finnes ikke her i landet.

Ludvig Filip-rommet ligger i huset til høyre
Rommet har fått navn etter den franske prinsen Louis Philippe av Orleans, som var gjest på prestegården sommeren 1795. Prinsen var da i landflyktighet etter den franske revolusjon, & reiste blant annet rundt i Skandinavia. Prinsen ble konge i Frankrike i 1830.

Ludvig Filip-rommet er en del av Nordlandsmuseets samlinger, & er bare tilgjengelig etter avtale.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar