onsdag 22. august 2012

Glassverandaen på den gamle landbruksskola


Valkyrien i 1901
Glassverandaen til Ludvig Filip-rommet på Nordland Kultursenter åpnes i dag kl 12, med påfølgende visning av restaureringsarbeidene av maleriene i Ludvig Filip-rommet. Det blir enkelt servering.

"Valkyrien" er en av stasbygningene på den tidligere landbruksskola på Bodin. Glassverandaen er en rekonstruksjon av den originale verandaen som ble bygd i 1898 & revet på 1950-tallet.
 
Glassverandaen er nå igjenreist i all sin prakt.
Arbeidene er et samarbeidsprosjekt mellom norske & tyske handverkere i regi av Nordland fylkeskommune. Prosjektet er delvis finansiert gjennom DA-midler.  
 
Bak inngangspartiet til 
Valkyrien er det berømte Ludvig Filip-rommet med kanskje de best bevarte rokokkomalerier som finnes i Norge (malt i 1754). Det er planlagt at maleriene skal gjøres mer tilgjengelig for allmennheten. Den nye glassverandaen blir den nye portalen til Ludvig Filip-rommet.
 
Den gamle landbruksskola er nå ført tilbake til slik miljøet var rundt år 1900.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar