onsdag 2. mai 2012

Nyholmen skanse – 3. mai 2012

200 års jubileet - 20. juni 2010

Nyholmen skanse - fra kystfort i ruiner til levende samlingspunkt er temaet for Ola Sæthers kåseri på Bodø bibliotek torsdag i denne uke. Sæther er pensjonert konservator fra Nordlandsmuseet & har i ei årrekke vært frivillig i arbeidet med å restaurere den gamle festingen. Han er tilsluttet compagniet som med sine tidstypiske uniformer gir liv til skansen som er Bodø kommunes tusenårssted.Skansen på Nyholmen - ved innløpet til Bodø havn - ble bygget i 1810 for å beskytte handel & forsyninger mot angrep fra de engelske krigsskip. Tre år tidligere var dobbeltkonge­dømmet Danmark-Norge trukket inn i Napoleonskrigene på fransk-russisk side, takket være det engelske angrepet på København i september 1807.

Bodø var ennå ikke blitt by & stedet het den gang Hundholmen. På grunn av den engelske blokaden 1807-14 måtte nordlendingene få korn fra Russland, & havna ble en opplagsplass for russisk korn. Kystbefolkningen & nødsåra under blokaden fikk også sin symbolfigur, udødeliggjort i Henrik Ibsens dikt om Terje Vigen.

I denne historia har krigsåra i Nord-Norge kommet noe i bakgrunnen. Kornforsyningene fra Kvitsjøen fikk vital betydning & bidro i stor grad til å berge landsdelen fra hungersnød. Her oppe var det få markante direkte kamphandlinger, bare de engelske angrep på Hasvik & Hammerfest i 1809 & kampen ved Tromsø i 1812.

Skansen-kystfortet på Nyholmen var med sine 12 kanoner & en besetning på inntil 150 mann et forsvarsanlegg å regne med for en angriper. Skansen kom ikke i kamp så lenge krigen varte, de engelske krigsskip holdt seg unna & viste seg ikke i farvannene ved Hundholmen. 


I 1818, fire år etter at krigen var slutt fikk skansen på Nyholmen en liten rolle å spille under en affære med engelske smuglere. Hele denne affæren, som i ettertid er kjent som Bodøsaken, fikk internasjonale ringvirkninger, & førte til varige komplikasjoner i forholdet til Sverige. 

Tor Kirknes - ildsjel
Nyholmen skanse ble endelig nedlagt som kystfort i 1835 & overlatt til ”tidens tand”. 
 
Da arbeidet for å bevare & gjenoppbygge Nyholms skandse ble tatt opp i slutten av 1960-åra framsto anlegget som ruin i utkanten av industriområdet ved Bodø havn. Her på Nyholmen sto også et annet verdifullt kulturminne i forfall, det første innseilingfyret til Bodø fra 1875. I dag er fyrbygningen restaurert, & fra det gjenoppbygde skanseanlegget er det salutt på høytidsdager & under arrangementer.

Vel møtt på torsdag. Ta gjerne med venner & historisk interesserte. Åpent for alle interesserte.

Alle foto © Viggers.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar