søndag 2. oktober 2011

Liza Marklunds släktsresa

For att veta vem man är, måste man veta sitt ursprung. Dette er utgangspunktet for den svenske krimforfatterens släktsresa i den svenske versjonen av TV-serien Vem tror du att du är? som nå går på NRK1.

Liza Marklund  er fra Norrbotten, helt nord i Sverige, født 9. september 1962 i Pålsmark utenfor Piteå. I Norrbotten har slekta levd i flere generasjoner. Liza sier hun føler seg usvensk, men hun vet at de har vært svensk i flere generasjoner. Liza Marklund snakker naturligvis først med begge foreldrene om hva de vet om deres opphav, slektene de kommer fra & får med seg noen historier & anekdoter. En av disse fortellingene var om forfar Gerhard som gjemte kirkesølvet for russerne i 1809.

Utrolig nok lever farens gamle barnepike fra 1941. Stina Berg i Norrfjärden passet farmors barn, dvs Lizas far. Dessuten kjente hun også til farmors & farfars foreldre! Dermed møter Liza et tidsvitne som kan fortelle om hvordan de var, mennesker født for godt over 100 år siden.

Liza & Brage Lundström © tv1.se
I programmet får vi flere interessante opplysninger. Klokka (tiden) var lokal. De hadde såkalt landstid - klokka var stilt to timer tidligere enn ellers i Sverige. Dermed fikk en utnyttet de lyse morgenene bedre. Sommertid kaller vi det i dag, men det gikk ikke fram om landstiden var hele året.

Faste familienavn ble tidlig tatt i bruk i Nord-Sverige. Fra midten 1700-tallet erstattet geografiske & beskrivende navn de mange Jonsson’er och Andersson’er. Granberg, Sjölund, Stenberg & Marklund fulgte familiene, også etter at de forlot gårdene & flyttet til staden.

Liza Marklund er innom en lang rekke aner, forfedrene Axel & Alfrida, skipper Gerhard Marklund født i 1822 & mange flere. God hjelp har hun i slektsforsker Brage Lundström.

Krimforfatter Marklund oppdager til sin forferdelse at tre slektninger døde på samme dag i 1940. 70 år er så nært i tid at mikrofilmede aviser kan tas i bruk som kilde. Det bringer Sveriges største terrorhandling inn i slektsreisen: Den 3. mars 1940 brant kommunistavisa Norrskensflammans hus i Luleå ned til grunnen. Mange mennesker bodde i leiligheter over avisa. Fem personer omkom i brannen.

Vinterkrigen mellom Sovjet & Finland var så godt som slutt. Mange svensker ønsket vinteren 1939/40 at Sverige skulle gå inn i krigen på finsk side, mens andre – deriblant  Norrskensflamman – var krigsmotstandere. I en opphetet situasjon ble kommunistavisa antent - en mann, to kvinner & to barn ble drept. At brannen var påtent skjønte alle, men da det kom fram at lensmannen - stadsfiskal Ebbe Hallberg - & en journalist i avisa Norrbottenskuririen sto bak ugjerningen ble saken en stor skandale. I dag står det et minnesmerke om hendelsen i Luleå.

En viktig del av Lizas reise er å følge slektens smeder, det var mange av dem, bakover i tiden.
Pitebygens forskerforening viser vei. Mange bergsmenn kom fra Bergslagen for å jobbe i & ved gruvene i Norrbotten. Smeden Nils flyttet nordover for 210 år siden. Bergslagen er et område sentralt i Sør-Sverige med mye gruvedrift, steinbrudd & smelting av malm var viktig helt fra middelalderen til vår tid. Den siste gruven ble nedlagt i 1989.

Håndverkere ble mange ganger rekruttert fra Tyskland, & Liza Marklund finner at i året 1753 flyttet fire familier med til sammen 30 personer fra Sachsen til Sverige. En av disse var Gottfried Viehweg født 1695. Han jobbet for fullt som mestersmed i en alder av 70 år. I bolagets protokoller ser vi at de ansatte tok ut varer fra butikken som lønn. Egne polletter ble også brukt som lokal valuta.
Avslutningsvis i programmet ser vil en mjuk sekvens der Liza prøver seg i smedyrket & smir til en øljekk (flaskekorkåpner). Hard kroppsarbeid for en forfatter, men hun klarer det med glans.

Men før vi kommer så langt får vi den triste & interessante fortellingen om gårdsgutten Anders Jonsson fra Kopparnäs som døde 33 år gammel. I dødsboka fra 1816 står det at han mistet høyre hand før han ble halshugd & steilet for bestillingsmord. En bondesønn hadde leid Anders til å drepe bonden sjøl. De ble avslørt & begge dømt til døden. Steile betyr opprinnelig at kroppen skal henges på en stolpe til skam, skrekk & advarsel. I deres tilfelle skulle ikke kroppene begraves, men overlates til skogens djur. I denne kriminalsaken var det utrolig mange skriftlige kilder. Anders søkte ikke om benådning, han tok sin straff. Hans medsammensvorne søkte derimot til kongen, men Karl 13. af Sverige (1809-1818) - identisk med Karl 2. av Norge (1814-1818) - avslo anmodningen ettersom dommen var i samsvar med rikets lov.

På den tid var det mange offentlige avrettinger i Sverige.  Mellom 1800 & 1865 ble 664 mennesker henrettet. Det tilsvarer en henrettelse pr måned. Sverige avskaffet dødstraffen i 1921.

Jeg synes Liza Marklunds slektsreise var både interessant & nyttig. Hun tar de rette grepene, snakker med nålevende slektninger, leser protokoller, folketellinger & aviser. Hun besøker de stedene slekta har bodd & virket, & lever seg godt inn i tidsånden.

Sverige har mange kilder vi ikke har, bl.a. husförhörslistene. På grunn av landets lange sjølstendighet & et tidlig utviklet byråkrati er mye skriftlig materiale bevart. Det lover godt, både for de neste programmene i serien. & ikke minst for dem med røtter i Sveariket.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar