lørdag 17. mars 2012

Bodø 1939 & 2012

Bodø ble bombet 27. mai 1940. Da byen ble gjenoppbygd under norske arkitekter i BSR - Brente Steders Regulering – ble gateløp, kvartaler & eiendommer flyttet, fjernet & omregulert. Når vi ser på gamle fotos, går i gatan, snakker med lokalhistorisk interesserte & tenker tilbake vil en ofte lure på: Hvor sto nå dette huset, hvor lå torget, Kirkegata som ble regulert bort – hvilke av dagens hus gikk den igjennom?

 
I samarbeid med lokalhistoriker Per Henrik Neeraas har jeg fått laget dette kartet. Jeg hadde ideen, han gjorde jobben. Det øverste kartet viser Bodø 1939 lagt oppå Bodø 2012. Viktige hus som overlevde krigen utgjør koordinatene, bl.a. sykehuset, museet & tollboden, samt en rekke privathus i randsonen til bykjernen. Kartet er bare 99 % presis. 1939-kartet er litt for lite i forhold til 2012-kartet. Likevel gir det god informasjon om endringene som kom etter 1945.

De reine 1939- & 2012-kartene tas med for å hjelpe til i tolkingen. God jakt på forhistorien!

Etterhvert vil jeg beskrive hvor Tandberggården lå. Hvor gikk Kirkegata? Byens torg før & nå. Eventuelle spørsmål & synspunkter kan legges i kommentarfeltet.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar