søndag 16. oktober 2011

Christer Sjögrens släktsresa

Introen i Vem tror du att du är? presenterer små forsmaker på det som kommer i programmet. Jeg vet ikke om jeg liker at de forgriper fortellingen på den måten?

Christer Sjögren er født 6. april 1950 i Hagfors, Värmland. ”Jag undrar om jag har min musikaliska gener från mina förfäder” spør han, & med rette. Mora Eivor født i 1927 var uekte barn & ble adoptert bort som lita jente. Mormor Anna fra Dalarna ble ikke gift & da barnefaren heller ikke betalte for seg måtte Eivor bli bortadoptert. Men heldigvis beholdt mormora kontakten med dattera, & Christer var ofte hos sin mormor.

En gang i  1973 søkte Christer & mora etter faren  - Einar Norgren født 1902 - i Stadsarkivet. De visste navnet & at han bodde  Stockholm. Kanskje var det noen halvsøsken til mamma i Sverige et sted? Men dette var veldig vondt for mamma Eivor. De stoppet leitinga. Nok et døme på en tabbe de fleste vil angre på seinere, når det er for seint …

Programmet starter foran scenen i folkparken hjemme. Her så
Christer svenske band & musikere i sin oppvekst. En arena han sjøl fikk grundig kjennskap til i yrkeslivet. Jakten på de musikalske gener går innom Ivar Sjögren 1911-58 - farfars yngre bror. Ivar var revyartist & sanger i Stockholm hvor han også jobbet for & sammen med den store Karl Gerhard.

Lenke her.
I  SVT’s filmarkiv finner han ingen opptak av Ivar, men i radioarkivet har de noen opptak fra 1950. En god sanger, flink til å imitere kvinnerøster. En egenskap som var gull verdt for en revyartist. Christer sporer opp en tidligere kollega av Ivar. Mai-Britt Thörn deltok i  Karl Gerhards nyttårsrevy i 1952. Mai-Britt jobbet med Ivar i 2 år & overlater til Christer et  klipp- & fotoalbum. Ivar Sjögren hadde diabetes & magesår, han døde 47 år gammel etter en magesåroperasjon.

Brannkyrkagatan 27
Christer Sjögren  følger i Anna Alida Ôstling fotspor til Stockholm. Hit kom hun 19 år gammel. Han vil vite mer om hva som skjedde da hun døde. På Kungliga biblioteket sveiver han gjennom mikrofilmer med gamle aviser. Tydelig overrasket over at disse er nedfotografert. Det visste han ikke.

”Kvinna död i nattbrand” står det i mars 1964. Vel ei uke etter barnebarnets siste besøk hos mormor i Brannkyrkagatan 27 omkommer hun. Sjögren blir sterkt grepet av minnene. Et besøk i leiligheten viser at mye er endret, men lukten i  huset er den samme som for 46 å siden. Han går rundt & forteller om gasskomfyr med polletter, - &  her sto sveivegrammofonen. Besøket i mormors hus ble ikke traumatisk, det var så store endringer der.

Veien videre skjer med hjelp fra Mats Hayen i Stadsarkivet. I lysningsboka for Storkyrkan menighet framgår det at det ble lyst tre ganger for Einar Vilhelm Norgren & Anna Alida Ôstling. Likevel giftet de seg aldri. Hvorfor det?


I kirkeboka står det om Eivor at hun er UE - utenekteskapelig barn - med merknaden trulovningsbarn. Men alt er ikke slik det bør være. Barnevernsnemnda er innkoplet kan slekstsforsker Ted Rosvall fortelle Christer. ”Barnet ventes i oktober”. Rundt 1930 var 10.000 svenske barn i fosterhjem eller barnehjem.

Faren Einar Norgren erkjenner farskapet & trolovelsen & inngår en bidragsavtale på 84 kroner. Men han betalte ikke. Anna Ôstling er tilflyttet hovedstaden, kan ikke bo hos slektninger & har intet hjem eller møbler. Fosterhjem blir resultatet.

Ingrid Kaiser på Sjöhistoriska museet kan fortelle Christer at morfaren var født i Sundsvall & gikk på marinens underoffisersskola. Han ble far til et lite barn - Karl Erik - 28. april 1928, noen måneder etter at Eivor var født. Heller ikke denne kvinnen giftet Einar Norgren seg med, han forlot Stockholm. Allerede i 1930 er han gift med
Astrid Holm i Sør-Sverige & får barna Rolf (1930-1997) & Ragnhild, født 1939

Einar Norgren seilte ute, & da krigen brøt ut tilhørte han den halvparten av handelsflåtens som ble sperret ute fra svenske havner. 
Vid tiden för Ragnhilds födelse bröt andra världskriget ut och Einar Norgren, som nu var första styrman på en båt, var ofta till sjöss. Båten blev utspärrad av Skageracksspärren och kunde inte ta sig hem till Sverige. Efter en tid kom rapporter att båten hade torpederats av tyska ubåtar i Engelska kanalen och sjunkit med sin besättning.
Christer Sjögren  & Ragnhild Kemi
Men han kom hjem etter krigen. Da hadde fruen funnet en annen pappa til barna. Einar var nemlig ikke om bord på skipets siste reise. Han hadde fått en blindtarmbestennelse i England & lå på sykehus i London da båten gikk ned! Men kona, som ikke var blitt enke likevel, tok han ikke tilbake. Seinere gifter morfar Einar seg med en ny kvinne. 

Christer Sjögren  får møte Ragnhild Kemi, Einars yngste datter, samt Solveig Lindroth, Einars stedatter. På foto av avdøde onkel Rolf ser alle tre klare likheter med Christer.

Moralen er, som alltid, vent ikke med å spore opp ukjente slektninger. Det kan være sårt underveis, men blod er alltid tykker enn vann. Så også for Christer Sjögren.

- Jag har fått veta mycket mer än jag hade hoppats på. Jag önskar bara att mamma hade fått ta del av det.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar