onsdag 16. mars 2011

Tandberg & Normann på Hålogatun

Forleden kveld arrangerte Adelsteen Normann Stiftelsen & Foreningen  Tandbergerne møte om Vebjørn Tandberg, hans liv & Tandbergs Radiofabrikk på Hålogatun. Et 30 tall båndspillerer var utstilt i lokalet. På det øverste bildet beundrer Erik Tømte (t.h.) & Oscar Berg (h.t.h.) den interessante samlinga. 

Morsomt for meg var at Radio 8000's gamle loggopptaker var kommet inn til Tandbergernes samling. En slik opptaker  gikk meget sakte for å ta opp mest mulig med minst mulig bruk av bånd. 

Arrangementet tiltrakk seg ca 30 personer hvorav hele fire var kvinner. Første kåseri var av Oscar Berg, historiker, museumskonservator, slektsforsker & nevø av Vebjørn Tandberg om radiomannens røtter

Andre innlegg - etter forfriskningene - var Erik Tømte (foto t.v.) om utviklingen av Tandbergs båndspillere. 

Det tredje & siste innlegg var Viggers omvisning blant Adelsteen Normanns malerier, krydret med slektshistorie, anekdoter, kunstforståelse & lokal tilknytning.

Heldigvis har Bodøs to største internasjonale sønner funnet et felles tilholdssted på Hålogatun i Reinslettveien 1.  

Alle fotos © Willy Woje.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar