torsdag 10. mars 2011

Sjøorm & krone

Heimevernet kaller opp to nye fartøyer etter gamle konger. Det preger også avdelingsmerkene. 

To nye fartøyer er under innføring i Heimevernet. Disse er bygget i Polen, & det første av disse, som har fått navnet SHV Olav Tryggvason, ble døpt av Dronning Sonja den 17. desember 2010. Det andre fartøyet skal hete SHV Magnus Lagabøte. Fartøyene inngår i Generalinspektøren for Sjøforsvarets portefølje i hans egenskap som Forsvarets reder. Det er derfor bestemt å gi dem avdelingsmerker utformet som heraldiske våpen etter Sjøforsvarets standard. For å finne våpenfigurer som kan knyttes til fartøyene, er fartøyenes navn brukt som grunnlag, & en har gått til historien for å se hva som kan knyttes til de to kongene.

Idrettskongen. Olav Tryggvason er beskrevet som en stor idrettsmann som løp på årene utenpå skipet mens mennene rodde. Spyd kastet han like bra med begge armer, også samtidig om det var nødvendig. Han eide også det størst langskipet som ble kalt Ormen lange, & den valgte våpenfigur gjenspeiler dette navnet. Våpenfiguren er utformet som en sjøorm i dragestil i sølv.
 
Lovkongen. Magnus Lagabøte er som tilnavnet lyder mest kjent for sin landslov. Et segl bevart fra Frostating viser kongen der han avleverer lovboken. I den andre hånden holder han et septer av en utforming som ikke er kjent i andre avbildninger i Skandinavia. Dette spesielle septeret kan derfor bare knyttes til Magnus Lagabøte. Kongen er avbildet i byster både i Stavanger domkirke & Nidarosdomen, & kronen han bærer, er tidstypisk. Som våpentegn i dette fartøyets avdelingsmerke er septeret & kronen valgt, septeret er i sølv over/gjennom kronen i gull. 
Jan Eide - foto © Viggers

Skjoldflatene i begge våpnene er sorte & gjenspeiler den sorte bakgrunnen i Heimevernets etatsmerke. Våpnene er tegnet av Thorbjørn Bergersen & ble godkjent av forsvarssjefen 20. desember 2010.  
. . . . . . . . .
Heraldikk er vitenskapen om våpenmerker, slektsvåpen, deres sammensetning, farger & figurframstilling. 

 . . . . . . . . .
Teksten er skrevet av Jan Eide - heraldiker i Forsvaret - & hentet fra tidsskriftet F -utgitt av Forsvarets forum på oppdrag frå Forsvarsstaben.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar