søndag 6. november 2011

Da Kristus kom til Bodø - 1961

1961 var et viktig år i norsk kirkehistorie & forsåvidt også et nordnorsk årstall. Det året ble Ingrid Bjerkås (1901-1980) den første kvinnelige prest i Den norske kjerka. Hun ble ordinert til prest under mye motstand i mars det året, men måtte til Senja i Troms for å bli sogneprest. Tre ganger hadde Berg & Torsken sogneprestembete vært utlyst uten at  mannlige teologer hadde meldt seg. Her begynte hun i tjeneste 14. april 1961 & tjente Vårherre - men mest menigheten - i fire år. Mer om  henne får komme en annen gang.

I Bodø skjedde det noe annet interessant samme høst. Kristus kom til byen i slutten av september.

Den gamle trekirka fra 1886 ble brannbombenes mål ved det tyske flyangrepet 27. mai 1940. På samme plass ble det etter freden planlagt & reist et moderne kirkebygg i armert betong. En høyreist basilika med menighetssal & kontorer i sidefløyen mot sørøst. I dag brukes ordet arbeidskirke.

Kirka vakte betydelig lokal motstand. Argumentene var særlig rettet mot to forhold: Kirkekroppen var for det første for moderne. Den ser ut som et vannkraftverk eller industrihall, sa noen.  & for det andre sto kirketårnet  ved siden av kjerka. Uvanlig nordpå, besteborgerne "gikk i demonstrasjonstog" mot det 36 meter høge tårnet.

På den tid hadde byen en populær domprost - Johan Iversen - som dessuten hadde fortid som sjømannsprest. Utvilsomt en fordel i nordnorske havnebyer som Bodø. Domprost Iversen parerte kritikken med å si: Javisst, kirka skal være et kraftverk for kristendommen.

Domkirka ble innviet 14. oktober 1956, & det øverste bildet er tatt et til to år etterpå. Over inngangsdøra mot vest står ei tom hylle, høgt oppe på tredje nivå mot sørvest er det ei tom nisje. Tilsvarende nisje står på samme sted på nordsia. Her skulle skulpturer seinere utsmykke arkitekturen.

Fem år tok det før skulpturen over hovedinngangen kom opp i september 1961. Billedkunstner Kristoffer Leirdal sto for Den seirende Kristus, en mager skikkelse med armene utstrakt rett ut mot høyre & venstre.

Postkortet fra 1962 viser at trærne har vokst, & Kristus er kommet på sin rette hylle i Bodø. Han står her fortsatt.

I nisjen på sørfasden står en skulptur over Petter Dass, mens motstående nordside huser Matthias Bonsach Krogh - den første biskop i “Nordlandene &Finmarken” etter at landsdelen var blitt skilt ut som eget stift i 1804.
Klikk på bildene for å se detaljene.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar