lørdag 21. mai 2011

Stafetten går videre ... til Rauma

Sol-vert Mette Gunnari på SOL slektsforskning har i mai sendt stafetten videre til Romsdal, nærmere bestemt Molde & Rauma. I Rosenes by bor sykepleier & slektsforsker Britt Iren Neergård. I sin velskrevne blogg har hun mange innlegg om slekt & lokalhistorie, Amerikareise & utvandring, gravminner & familiehistorier.

Hovedtyngden av hennes aner er fra Grytten prestegjeld, hun er godt kjent i "mange slekter" i dette området & hjelper gjerne andre med å finne sin slekt i Grytten/Rauma. 

Britt går ofte til kildene, jeg vil trekke fram hennes innlegg fra oppstartåret 2009 om et interessant tidsbilde: Molde - Veblungsnes i 1790.

DIS-Norge er heldig som har dyktig Britt Iren i sitt hovedstyre.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar