tirsdag 14. januar 2014

Kieltraktaten - 14. januar 1814


I dag er det 200 år siden Kieltraktaten ble undertegnet i den danske havnebyen Kiel. Etter 434 års union mellom Danmark & Norge avsto kong Frederik VI den norske tronen til Sverige. Traktaten - som var en fredsavtale etter en av de mange napoleonskrigene 1800-1815. Hvordan kunne det skje?

1805-1807
I Europa kriget stormaktene, mens landene i Skandinavia var nøytrale de første årene av napoleonskrigene. Sverige kom i krig mot Frankrike fra 1805, mens Danmark-Norge var nøytralt helt til 1807. Dobbeltkongedømmet hadde på den tid den femte største flåta i verden & både Storbritannia & Frankrike ønsket kontroll over skipene.  Det ville ikke kongen. Engelskmennene angrep derfor i september 1807 København med et stort terrorbombardement - kjent som flåteranet. Danmark-Norge erklærte krig mot Storbritannia & ble dermed alliert med Napoleon. 

Sverige forble i allianse med Storbrittania. Russland derimot skiftet side i 1807 & inngikk en avtale med Napoleon om å støtte politikken mot England. Til gjengjeld fikk Tsaren frie hender til ekspansjonspolitikk i vest & sør.

1808
Napoleon krevde at Danmark-Norge & Russland skulle angripe Sverige. Russland angrep Sverige-Finland først & tok raskt herredømmet i Finland. Danmark-Norge angrep Sverige fra sør, men krigshandlingene gikk fort i stå.

1809 
Russland fortsatte etter overvintring i Finland med å angripe Sveariket både rundt Bottniska viken & med flåten lenger sør. Kampene gikk så dårlig for svenskene at kongen ble avsatt i et kupp & erstattet av sin onkel. Det lyktes svenskene å slå tilbake det russiske angrepet i det ukjente Sista slaget i Sävar i august 1809. Fredsavtalen innebar at Finland ble avstått fra Sverige etter over 600 år & innlemmet i Tsarens russiske rike som et Storhertugdømme.

1812
Napoleon gikk til angrep på sin allierte, Russland, & Tsaren kom i over på Storbrittanias side i konflikten. Den svenske kronprins, tidligere fransk general Bernadotte, valgte å gå inn stridighetene mot Napoleon på engelsk & russisk side, mot løfte om å få herredømme over Norge som erstatning for Finland. Det franske felttoget i Russland ble en katastrofe, starten på slutten for den lille korporal.

1813
Napoleon møtte sitt egentlige waterloo i folkeslaget ved Leipzig i oktober. De svenske styrkene gikk inn i kampene andre dag, da utviklingen av slaget var åpenbare: et fransk tap.
Etter Leipzig gikk svenskene raskt nordover & angrep de danske hertugdømmene Slesvig &  Holstein, en kamp som danske tapte. Det måtte forhandles om fred.

1814
Kieltraktaten var innløsningen av avtalen. Sverige skulle overta Norge, men ikke de norske oversjøiske områdene Færøyene, Island & Grønland. Nordmennene i Norge skull ikke lide overlast & opprettholde sine rettigheter vi hadde ved avtaletidspunktet.

2014
Jeg er i Kiel 14. januar på historisk cruise fra Oslo, arrangert av Riksarkivet.

1 kommentar:

  1. Du har en fin blogg, Viggo. Jeg fikk treff på den da jeg søkte på . Jeg har nemlig selv kastet meg uti det med en blogg som skrives på min tippoldefars vegne. Se http://bryn-1814.blogspot.no Om Kiel-traktaten kan han bare fortelle at den har han ikke hørt noe om ennå. Han hadde hverken TV eller Internett, men måtte stole på noen få aviser og muntlige rykter. Det var først den 27. januar at opplysningene om Kiel-traktaten nådde fram til hans kant av landet. Det går litt fortere i dag :-)

    SvarSlett