søndag 12. januar 2014

Ivar Lunds vei

Det kom en e-post fra Sven-Erik i Harstad:
«Som Bjarkøyværing driver jeg & skriver sagaen om Ditlev Wibe Lund (1822-1905). Fra Overhalla & senere Nessekonge på Bjarkøy fra 1849 til 1905.
Herunder dukker det opp en opplysning om at hans eldste sønn Ivar Lund (1856-1920) har fått ei gate i Bodø oppkalt etter seg. Som begrunnelse leser jeg på nettet at han var en populær lege i Bodø. Nå har det vel vært mange populære leger i Bodø & jeg lurer på om dere har noe mer om denne populære Bjarkøyværing?
Å få en gate oppkalt etter seg er vel ikke dagligdags kost?»
Vel, jeg prøvde også å google samme mannen. Alt jeg fant var et referat fra en kirkegårdsvandring jeg & Knut Støre hadde i 2007 for DIS-Salten Slektshistorielag. Det var samme nettside Sven-Erik hadde funnet. Kilden for vår opplysning var byhistoriker Axel Coldevin som skriver i Bodø by 1816-1966:
Ivar Lund *)
«Bodø sykehus har hatt en rekke kjente & avholdte leger. Doktor F.O. Carlsen var foruten sykehuslege også distriktslege. Etter ham kom doktor Ivar Lund som inntil 1909 var overlege ved sykehuset & senere en del år (til 1915) utelukkende distriktslege i Bodin. Som sykehuslege ble han etterfulgt av overlege N. Friis.» Coldevin, 1966: side 308 & 556. 
I Bodin bygdebok bind I-2, side 788 står at «fra 1909 (var han) bare distriktslege. I 1915 ble Bodin eget legesdistrikt.»
Ivar Lunds vei ble til etter krigen, tidligere var det boligområder i hele veitraséen, Veistandarden var dårlig i mange år, gata ble kalt ‘Ivar Lunds grøft’ på folkemunne **).

På det gamle bykartet fra 1929 er sykehuset merket med rødt. Det lå midt mellom dagens Sambo 1 / Coop Marked i Storgata & Frelsesarmeens lokaler i Dronningens gate. Les om amtssykehuset her.
Den grønne streken indikerer hvor Ivar Lunds vei ble anlagt etter krigen. Merk at gata ble lagt 'i forlengelsen av det gamle sykehuset'. Noe må det ha vært med den gamle legen som ble hedret med ei egen gate ca 30 år etter at han var død?


 

Andre legeveier i Bodø er:
Professor Schyttes gate - fra DS-kaia via domkirka til Parkveien.
Legeveien - på Reinsletta, her ble distriktslegebolig & kontor i Bodin bygd i 1921.
Nils Friis vei - bak Bodin herredshus, tidligere Rådhusveien i Bodin.
Anton Gisle Johnsons vei - fra Bankgata ved Coop Prix til Jona Lies gate.


*) Takk til professor Steinar Aas for bildet av Ivar Lund
**) Takk til lokalhistoriker Per Henrik Neeraas for opplysningen om "Ivar Lunds grøft"
. . . . . .
Les om doktor Ivar Lunds liv i Bodø i dette blogginnlegget.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar