fredag 24. juni 2011

Torghatten - brevkort fra 1906

Reist har nordmenn alltid gjort. I dag for 105 år siden - den 24. juni 1906 skriver Albertha dette brevkortet til Herr skibsreder Otto Thoresen med kontor i Skippergaden i Christiania. Utfra den tids postale regler måtte teksten skrives på forsida, adressesida skulle være helt ren.

Torghatten 24/6
vi har en deilig tur veiret storartet hygeligt  

Reisefölge saa du ser vi har det godt
venlig hilsen Alberta

Jeg formoder at reisen nordover var med hurtigruta.

Skibsreder Otto Thoresen finner vi i folketellinga 1900 for Kristiania med bopel i Uranienborgveien 9. På samme adresse finner vi enkefrue Albertha Rød med tre døtre, fire sønner & ei tjenestepiker.  Otto & Albertha er jamngamle, født på Tjømø, men ikke et par. Bare gode naboer. Otto Thoresen bor med kone, to sønner, to døtre, ei sykepleierske & to tjenestepiker. Dvs den ene sønnen har mellombels bustad i New York - slik det sømmer seg en skibsrederssøn.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar