søndag 14. oktober 2012

Gravminnefotografering i Saltdal

Foto © DIS-Norge
Saltdal Historielag har fått Saltdal Fotoklubb på lag med å fotografere gravminner i bygda. En liten notis i Avisa Nordland bringer gladnyheten. Idéen er glimrende - noen er god på lokalhistorien, andre er flinke fotografer. Kanskje får vi spennene artikler i neste års Saltdalsbok?

I DIS-Norges Gravminnedatabase er det registret 6.540 gravlagte i Saltdal: 

Saltdal kirkegård har 3.401 gravminner, mens Øvre Saltdal kirkegård har 1.057. 

krigskirkegården i Botn er det 2.063 serbere, men dette taller varierer sterkt fra kilde til kilde.  

Saltdal kommune skriver at "på den jugoslaviske krigskirkegården er 1.657 jugoslaver begravet, av totalt 2.368 som døde i Norge under krigen 1940-45." Mens Wikipedia setter tallet til 2.569 graver i Botn. Kirkedepartementet skriver i Stortingsproposisjon 81 L (2010-11) at "Krigsgravtjenesten har registrert 28.266 utenlandske falne som er gravlagt i Norge: 12.678 sovjetiske, 11.573 tyske, 2.410 jugoslaviske (...)"

Fotoprosjektet skal nok dokumentere de norske gravminnene som har svakere vern enn krigsgravene. De sistnevnte er beskyttet av internasjonale avtaler.

Pr idag er det bare et minnesmerke over krigens falne i Saltdal med 19 navn. En av dem - Sverre Granlund - har en vei i Bodø oppkalt etter seg.

På søketjenestsen Gravminner i Norge er det nå vel 2,3 millioner gravminner registrert. Av disse snart 1,2 millioner gravminner med bilde.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar