søndag 4. juli 2010

Årboka

Årboka - er min temablogg med bokmeldinger av lokalhistoriske årbøker. Her er det også plass til slektshistorie, lokalhistorie & eldre fotos.

Hvorfor to blogger ?

Hovedbloggen Tid & rom er en kulturhistorisk tidsreise. Her er det god plass til årbøker. Men de kommer ikke samlet, innimellom andre tanker, innlegg & innfall. Tid & rom har både variasjon & gjentakelser. Årbokbloggen er en spesialblogg.

På hjemmesida til DIS-Salten Slektshistorielag har jeg i tre år anmeldt årbøker. Disse gjenbrukes i Årboka. I tillegg kommer nye omtaler av slektsbøker, noe gjenbruk fra hovedbloggen & noe nytt. Årbokbloggen er ikke kun forbeholdt mine innlegg. Det er mulig for alle andre å sende inn sin bokmelding fra sitt lokalhistoriske område.

Det første innlegget sto på trykk søndag 31. januar i år. Etterfulgt av en ny blogg hver søndag kl 10. Pr 4. juli har bloggen 23 innlegg. De er gruppert geografisk etter kommunenavn & fogderinavn. Etikettlista kaller jeg derfor Fjerdinger, mens lista over blogginnlegg heter Bokhylla.

Antall besøkende er så langt ikke stort. Vel 200 stykk på fem måneder. Med flere innlegg vil besøksantallet øke. Jeg ser to fordeler med en slik spesialblogg. Den første er allerede nevnt, her samles et tema på en plass. Den andre fordelen er at forlag & private utgivere kan sende inn ei bok til anmelding. En omtale gjort av utenforstående kan være nyttig, samt at en i reklameøyemed kan henvise til ei bokmelding, t.d.:
"Lokal­historisk er dette ei variert årbok, som alle Salt- & Skjerstadværinger bør ha i hylla si." - sier nettstedet Årboka.
I forarbeidet med layout fikk jeg fantastisk god støtte & hjelp av mine to gode slektsforskervenner Petter Stene (trønder i Oslo) & Per-Olav Broback Rasch (ung mann i Bodø). De har derfor administratorrettigheter i bloggen.
Tusen takk til dere begge!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar