onsdag 7. oktober 2009

Fjellsamer, sjøsamer & gruveindustrien

Samer i Nordland har jeg blogget om under titlene: Samer & nordmenn i hver sin verden?, samt Nordmenn & samer i hver sin verden? Begge som et resultat av en fagdag i historie & et interessant foredrag av Bjørg Evjen.

Noe jeg ikke nevnte tidligere var en del av metodene som forskeren brukte for fastslå etnisitet i et nyindustrialisert samfunn som Sulitjelma. I en ny blogg fra SESAM Senter for samiske studier forteller hun hvordan ble slektsforskning ble tatt aktivt i bruk for å identifisere samene i gruveindustrien.

Bjørg Evjen, professor dr.art, Senter for samiske studier, Universitetet i Tromsø. Foto: UiT.

Fjellsamene deltok lite gruvene, reindrift er ikke forenlig med gruvearbeidet. Slår hun fast & spør:
"Hva med deltakelse i gruvedriften for samer som bodde ved sjøen, de fastboende sjøsamene? For å svare på spørsmålet må for det første sjøsamene kunne identifiseres. Det er ikke like lett som med dem som levde av reindrift. Sjøsamene levde som fiskerbønder, & var ut fra næring vanskelig å registrere som samer, med et levebrød som var likt det ikke-samer hadde. De var dessuten tidlig fornorsket både i språk & klesvei."
Løsningen for forskerne ble å ta utgangspunkt i slektsforskning & koble opplysningene til eldre kilder over sjøfinneskatten & ”blandingen” i folketellingsmaterialet. Dermed kom den sjøsamiske delen av befolkingen fram.
"For å gjøre neste del av forskningsprosessen kort: Resultatet ble at den sjøsamiske andelen av befolkningen i rekrutteringsområdene til gruveindustrien viste seg å være like høy som, & i noen tilfeller faktisk høyere enn tilfellet var for den norske delen av befolkningen.
Sjøsamene deltok i stor grad i oppbyggingen av gruveindustrien i Nord-Norge"
Les hele bloggen på www.forskning.no her.

Foto av sjøsame lånt fra bloggen: http://saamiblog.blogspot.com/

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar