onsdag 6. januar 2016

Post 2. Tusenhjemmet - Byvandring 1985-2015


Tusenhjemmet er et aktivitets- & kulturhus for primært seniorer, med pensjonistforeninger, klubber & aktiviteter for & med eldre personer. Navnet kommer etter det store leilighetsbygget som sto her i 82 år, fra 1896 til det ble revet i 1978. 

Det gamle Tusenhjemmet hadde 17 leiligheter over 3 etasjer & opprinnelig var toalettene bare i kjelleren. Opptil 100 mennesker bodde her ved forrige århundreskifte[1], dvs ca 2 % av byens befolkning.  Det antallet var så stort i sin samtid at bygget ble kalt for "Tusenhjemmet". I dag tilsvarer 2 % ca 1.000 personer. 

Det nye Tusenhjemmet sto ferdig i 1995 & ble en realitet pga Sara Johannessens (A) iherdige arbeid for oppegående eldre. Sara fylte 93 år i 2015. 

De to nederste etasjene inneholder møte- & aktivitetsrom, husflidutsalg, kafe, frisør- & fotpleiesalonger. Her møtes spreke gamlinger til foredrag & fester, sangøvelser, seniordans, strikkekafe, tresløyd, kunstklubb, språkkurs, litteratursirkler, trim, reiseklubb, bridge, mobil- & datakurs samt ikke minst lyrikk. 

Tusenhjemmet har adresse Prinsensgate 130. Før krigen var adressa Prinsensgate 30, men da gata ble betydelig forlenget i etterkrigsplanen fikk alle husene i denne gata ( Fredensborgveien) økt sine nummer med 100. Vi ser det tydelig på steinhuset bak oss her vi står.  Prinsensgate 117 kalles fra gammelt av for "Marmorslottet". På husnummeret 117 over døra ser vi tydelig at det første 1-tallet er hugget inn i ettertid. 
 - - - - -
[1] Folketellingene i 1900 & 1910. 


- - - - - 
Fortsett Prinsensgate over Bankgata & ta Tordenskjolds gate til venstre ved parken til post 3, Barnas Hus. Stopp på motsatt side av barnehagen. Klikk her.

Disposisjon & oversikt over stasjonene på byvandringa 1985-2015 finner du her. 

1 kommentar:

  1. Meget bra!
    I tilleg til alt Viggo nevner om innholdet i Tusenhjemmet, henger det mange fine bilder der, fra "Gamle Bodø", i koridoren i 2 etg! :-)

    SvarSlett